RAPD Variation and Genetic Distances among Tibetan, Inner Mongolia and Liaoning Cashmere Goats
Shilin Chen, Menghua Li, Yongjun Li, Shuhong Zhao, Chuanzhou Yu, Mei Yu, Bin Fan, Kui Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2001;14(11):1520-1522.   Published online 2001 Nov 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2001.1520
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Study of Genetic Relatedness among Meat Producing Indian Sheep Breeds by RAPD-PCR
D. N. Hatkar, L. L.L. Prince, A. R. Sirothia, C. Paswan
Journal of Applied Animal Research.2010; 38(1): 129.     CrossRef
Genetic Variations of 13 Indigenous Chinese Goat Breeds Based on Cytochrome b Gene Sequences
Shilin Chen, Bin Fan, Bang Liu, Mei Yu, Shuhong Zhao, Mengjin Zhu, Tongan Xiong, Kui Li
Biochemical Genetics.2006; 44(3-4): 87.     CrossRef