Go to Top Go to Bottom

Articles

Selection signature reveals genes associated with susceptibility loci affecting respiratory disease due to pleiotropic and hitchhiking effect in Chinese indigenous pigs
Zhong Xu, Hao Sun, Zhe Zhang, Cheng-Yue Zhang, Qing-bo Zhao, Qian Xiao, Babatunde Shittu Olasege, Pei-Pei Ma, Xiang-Zhe Zhang, Qi-Shan Wang, et al.
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(2):187-196.

Article

February 7, 2019

Genetics of heifer reproductive traits in Japanese Black cattle
Asep Setiaji, Takuro Oikawa
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(2):197-202.

Article

May 28, 2019

Genome-wide DNA methylation pattern in a mouse model reveals two novel genes associated with Staphylococcus aureus mastitis
Di Wang, Yiyuan Wei, Liangyu Shi, Muhammad Zahoor Khan, Lijun Fan, Yachun Wang, Ying Yu
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(2):203-211.

Article

April 15, 2019

Evaluation of the genetic structure of indigenous Okinawa Agu pigs using microsatellite markers
Shihei Touma, Aisaku Arakawa, Takuro Oikawa
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(2):212-218.

Article

May 28, 2019

Relationship among porcine lncRNA TCONS_00010987, miR-323, and leptin receptor based on dual luciferase reporter gene assays and expression patterns
Yueyun Ding, Li Qian, Li Wang, Chaodong Wu, DengTao Li, Xiaodong Zhang, Zongjun Yin, Yuanlang Wang, Wei Zhang, Xudong Wu, et al.
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(2):219-229.

Article

July 1, 2019

Replacement of corn with rice grains did not alter growth performance and rumen fermentation in growing Hanwoo steers
Sungjae Yang, Byeongwoo Kim, Hanbeen Kim, Joonbeom Moon, Daekyum Yoo, Youl-Chang Baek, Seyoung Lee, Jakyeom Seo
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(2):230-235.

Article

December 13, 2019

VIEW MORE

AJAS

Impact Factor: 1.227(Q2)
SJR: 0.64(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517


Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next
Close layer
prev next