Go to Top Go to Bottom

Animal Breeding and Genetics


  • HOME
  • SPECIALTIES
  • Animal Breeding and Genetics
Animal Breeding and Genetics
Association analysis of polymorphisms of G protein-coupled receptor 54 gene exons with reproductive traits in Jiaxing Black sows
Fen Wu, Wei Zhang, Qian-Qian Song, Hai-Hong Li, Ming-Shu Xu, Guo-Liang Liu, Jin-Zhi Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(8):1104-1111.  Published online January 4, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
The effect of heat stress on frame switch splicing of X-box binding protein 1 gene in horse
Hyo Gun Lee, Saichit Khummuang, Hyun-Hee Youn, Jeong-Woong Park, Jae-Young Choi, Teak-Soon Shin, Seong-Keun Cho, Byeong-Woo Kim, Jakyeom Seo, Myunghoo Kim, Tae Sub Park, Byung-Wook Cho
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(8):1095-1103.  Published online January 4, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Selection of candidate genes affecting meat quality and preliminary exploration of related molecular mechanisms in the Mashen pig
Pengfei Gao, Zhimin Cheng, Meng Li, Ningfang Zhang, Baoyu Le, Wanfeng Zhang, Pengkang Song, Xiaohong Guo, Bugao Li, Guoqing Cao
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(8):1084-1094.  Published online February 14, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genetic association between sow longevity and social genetic effects on growth in pigs
Joon Ki Hong, Yong Min Kim, Kyu Ho Cho, Eun Seok Cho, Deuk Hwan Lee, Tae Jeong Choi
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(8):1077-1083.  Published online February 7, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Genomic diversity and admixture patterns among six Chinese indigenous cattle breeds in Yunnan
Rong Li, Chunqing Li, Hongyu Chen, Xuehong Liu, Heng Xiao, Shanyuan Chen
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(8):1069-1076.  Published online January 2, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Association of polymorphisms in bone morphogenetic protein receptor-1B gene exon-9 with litter size in Dorset, Mongolian, and Small Tail Han ewes
Jianlei Jia, Qian Chen, Linsheng Gui, Jipeng Jin, Yongyuan Li, Qiaohong Ru, Shengzhen Hou
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):949-955.  Published online February 9, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Sequence characterization and polymorphism of melanocortin 1 receptor gene in some goat breeds with different coat color of Mongolia
Onolragchaa Ganbold, Prabuddha Manjula, Seung-Hwan Lee, Woon Kee Paek, Dongwon Seo, Munkhbaatar Munkhbayar, Jun Heon Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):939-948.  Published online February 7, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genetic parameters and inbreeding effects for production traits of Thai native chickens
Siriporn Tongsiri, Gilbert M. Jeyaruban, Susanne Hermesch, Julius H. J. van der Werf, Li Li, Theerachai Chormai
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):930-938.  Published online January 2, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Relationship between porcine miR-20a and its putative target low-density lipoprotein receptor based on dual luciferase reporter gene assays
Yueyun Ding, Shujiao Zhu, Chaodong Wu, Li Qian, DengTao Li, Li Wang, Yuanlang Wang, Wei Zhang, Min Yang, Jian Ding, Xudong Wu, Xiaodong Zhang, Yafei Gao, Zongjun Yin
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):922-929.  Published online January 3, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Comparison of genome-wide association and genomic prediction methods for milk production traits in Korean Holstein cattle
SeokHyun Lee, ChangGwon Dang, YunHo Choy, ChangHee Do, Kwanghyun Cho, Jongjoo Kim, Yousam Kim, Jungjae Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):913-921.  Published online February 9, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Expression profiles of microRNAs in skeletal muscle of sheep by deep sequencing
Zhijin Liu, Cunyuan Li, Xiaoyue Li, Yang Yao, Wei Ni, Xiangyu Zhang, Yang Cao, Wureli Hazi, Dawei Wang, Renzhe Quan, Shuting Yu, Yuyu Wu, Songmin Niu, Yulong Cui, Yaseen Khan, Shengwei Hu
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(6):757-766.  Published online November 27, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Chicken novel leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamilies B1 and B3 are transcriptional regulators of major histocompatibility complex class I genes and signaling pathways
Anh Duc Truong, Yeojin Hong, Janggeun Lee, Kyungbaek Lee, Ha Thi Thanh Tran, Hoang Vu Dang, Viet Khong Nguyen, Hyun S. Lillehoj, Yeong Ho Hong
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(5):614-628.  Published online October 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genome-wide association study for intramuscular fat content in Chinese Lulai black pigs
Yanping Wang, Chao Ning, Cheng Wang, Jianfeng Guo, Jiying Wang, Ying Wu
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(5):607-613.  Published online October 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Pathway enrichment and protein interaction network analysis for milk yield, fat yield and age at first calving in a Thai multibreed dairy population
Thawee Laodim, Mauricio A. Elzo, Skorn Koonawootrittriron, Thanathip Suwanasopee, Danai Jattawa
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(4):508-518.  Published online July 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Maternal lineage of Okinawa indigenous Agu pig inferred from mitochondrial DNA control region
Shihei Touma, Hirotoshi Shimabukuro, Aisaku Arakawa, Takuro Oikawa
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(4):501-507.  Published online October 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    

AJAS

Impact Factor: 1.664(Q2)
SJR: 0.67(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517


Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next