Go to Top Go to Bottom

Animal Breeding and Genetics


  • HOME
  • SPECIALTIES
  • Animal Breeding and Genetics
Animal Breeding and Genetics
Genetic diversity analysis of Thai indigenous pig population using microsatellite markers
Rangsun Charoensook, Kesinee Gatphayak, Bertram Brenig, Christoph Knorr
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(10):1491-1500.  Published online March 7, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Integrated mRNA and miRNA profile expression in livers of Jinhua and Landrace pigs
Minjie Huang, Lixing Chen, Yifei Shen, Jiucheng Chen, Xiaoling Guo, Ningying Xu
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(10):1483-1490.  Published online March 7, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Different penalty methods for assessing interval from first to successful insemination in Japanese Black heifers
Asep Setiaji, Takuro Oikawa
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(9):1349-1354.  Published online February 7, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Accuracy of genomic-polygenic estimated breeding value for milk yield and fat yield in the Thai multibreed dairy population with five single nucleotide polymorphism sets
Bodin Wongpom, Skorn Koonawootrittriron, Mauricio A. Elzo, Thanathip Suwanasopee, Danai Jattawa
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(9):1340-1348.  Published online February 14, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Association analysis of polymorphisms of G protein-coupled receptor 54 gene exons with reproductive traits in Jiaxing Black sows
Fen Wu, Wei Zhang, Qian-Qian Song, Hai-Hong Li, Ming-Shu Xu, Guo-Liang Liu, Jin-Zhi Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(8):1104-1111.  Published online January 4, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
The effect of heat stress on frame switch splicing of X-box binding protein 1 gene in horse
Hyo Gun Lee, Saichit Khummuang, Hyun-Hee Youn, Jeong-Woong Park, Jae-Young Choi, Teak-Soon Shin, Seong-Keun Cho, Byeong-Woo Kim, Jakyeom Seo, Myunghoo Kim, Tae Sub Park, Byung-Wook Cho
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(8):1095-1103.  Published online January 4, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Selection of candidate genes affecting meat quality and preliminary exploration of related molecular mechanisms in the Mashen pig
Pengfei Gao, Zhimin Cheng, Meng Li, Ningfang Zhang, Baoyu Le, Wanfeng Zhang, Pengkang Song, Xiaohong Guo, Bugao Li, Guoqing Cao
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(8):1084-1094.  Published online February 14, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genetic association between sow longevity and social genetic effects on growth in pigs
Joon Ki Hong, Yong Min Kim, Kyu Ho Cho, Eun Seok Cho, Deuk Hwan Lee, Tae Jeong Choi
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(8):1077-1083.  Published online February 7, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Genomic diversity and admixture patterns among six Chinese indigenous cattle breeds in Yunnan
Rong Li, Chunqing Li, Hongyu Chen, Xuehong Liu, Heng Xiao, Shanyuan Chen
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(8):1069-1076.  Published online January 2, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Association of polymorphisms in bone morphogenetic protein receptor-1B gene exon-9 with litter size in Dorset, Mongolian, and Small Tail Han ewes
Jianlei Jia, Qian Chen, Linsheng Gui, Jipeng Jin, Yongyuan Li, Qiaohong Ru, Shengzhen Hou
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):949-955.  Published online February 9, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Sequence characterization and polymorphism of melanocortin 1 receptor gene in some goat breeds with different coat color of Mongolia
Onolragchaa Ganbold, Prabuddha Manjula, Seung-Hwan Lee, Woon Kee Paek, Dongwon Seo, Munkhbaatar Munkhbayar, Jun Heon Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):939-948.  Published online February 7, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genetic parameters and inbreeding effects for production traits of Thai native chickens
Siriporn Tongsiri, Gilbert M. Jeyaruban, Susanne Hermesch, Julius H. J. van der Werf, Li Li, Theerachai Chormai
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):930-938.  Published online January 2, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Relationship between porcine miR-20a and its putative target low-density lipoprotein receptor based on dual luciferase reporter gene assays
Yueyun Ding, Shujiao Zhu, Chaodong Wu, Li Qian, DengTao Li, Li Wang, Yuanlang Wang, Wei Zhang, Min Yang, Jian Ding, Xudong Wu, Xiaodong Zhang, Yafei Gao, Zongjun Yin
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):922-929.  Published online January 3, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Comparison of genome-wide association and genomic prediction methods for milk production traits in Korean Holstein cattle
SeokHyun Lee, ChangGwon Dang, YunHo Choy, ChangHee Do, Kwanghyun Cho, Jongjoo Kim, Yousam Kim, Jungjae Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):913-921.  Published online February 9, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Expression profiles of microRNAs in skeletal muscle of sheep by deep sequencing
Zhijin Liu, Cunyuan Li, Xiaoyue Li, Yang Yao, Wei Ni, Xiangyu Zhang, Yang Cao, Wureli Hazi, Dawei Wang, Renzhe Quan, Shuting Yu, Yuyu Wu, Songmin Niu, Yulong Cui, Yaseen Khan, Shengwei Hu
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(6):757-766.  Published online November 27, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material

AJAS

Impact Factor: 1.227(Q2)
SJR: 0.64(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517


Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next