| Home | Subscription | E-Submission | Sitemap | Contact Us |
top_img
18th_aaap_banner
Asian Australas. J. Anim. Sci. Search > Browse Articles > SearchEffect of alcohol dehydrogenase 1C (ADH1C) genotype on vitamin A restriction and marbling in Korean native steers
Dong Qiao Peng, U Suk Jung, Jae Sung Lee, Won Seob Kim, Yong Ho Jo, Min Jeong Kim, Young Kun Oh, Youl Chang Baek, Seong Gu Hwang, Hong Gu Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(8):1099-1104.   Published online January 26, 2017
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0708
                               
Polymorphism in the intron 20 of porcine O-linked N-acetylglucosamine transferase
Jong Gug Kim, Dan Nonneman, Doo-Wan Kim, Sangsu Shin, Gary A. Rohrer
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(8):1086-1092.   Published online June 22, 2017
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0143
                               
Coat colour phenotype of Qingyu pig is associated with polymorphisms of melanocortin receptor 1 gene
Xiaoqian Wu, Zhendong Tan, Linyuan Shen, Qiong Yang, Xiao Cheng, Kun Liao, Lin Bai, Surong Shuai, Mingzhou Li, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Li Zhu
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(7):938-943.   Published online December 17, 2016
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0376
                               
Identification of growth trait related genes in a Yorkshire purebred pig population by genome wide association studies
Qingli Meng, Kejun Wang, Xiaolei Liu, Haishen Zhou, Li Xu, Zhaojun Wang, Meiying Fang
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(4):462-469.   Published online October 28, 2016
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0548
                               
Effect of pre-miRNA-1658 gene polymorphism on chicken growth and carcass traits
Jianzhou Shi, Guirong Sun
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(4):455-461.   Published online August 5, 2016
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0305
                               
Identification and characterization of novel single nucleotide polymorphism markers for fat deposition in muscle tissue of pigs using amplified fragment length polymorphism
Pantaporn Supakankul, Tanavadee Kumchoo, Supamit Mekchay
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(3):338-346.   Published online September 9, 2016
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0200
                               
Screening of BCL-2 associated X protein gene polymorphism associated with scrotal hernia in domesticated swine using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism
Jessica G. Manalaysay, Nathaniel D. Antonio, Ralph Lorenz R. Apilado, Joseph F. Bambico, Claro N. Mingala
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(2):262-266.   Published online April 22, 2016
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0022
                               
Genetic effects of sterol regulatory element binding proteins and fatty acid-binding protein4 on the fatty acid composition of Korean cattle (Hanwoo)
Dong-Yep Oh, Jea-Young Lee, Ji-Eun Jang, Seung-Uk Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(2):160-166.   Published online August 4, 2016
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0262
                               
A whole genome association study to detect additive and dominant single nucleotide polymorphisms for growth and carcass traits in Korean native cattle, Hanwoo
Yi Li, Yuxuan Gao, You-Sam Kim, Asif Iqbal, Jong-Joo Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(1):8-19.   Published online May 22, 2016
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0170
                               
Validation of Single Nucleotide Polymorphisms Associated with Carcass Traits in a Commercial Hanwoo Population
Pita Sudrajad, Aditi Sharma, Chang Gwon Dang, Jong Joo Kim, Kwan Suk Kim, Jun Heon Lee, Sidong Kim, Seung Hwan Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(11):1541-1546.   Published online March 4, 2016
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0836
                               Supplementary      
Discovery of Gene Sources for Economic Traits in Hanwoo by Whole-genome Resequencing
Younhee Shin, Ho-jin Jung, Myunghee Jung, Seungil Yoo, Sathiyamoorthy Subramaniyam, Kesavan Markkandan, Jun-Mo Kang, Rajani Rai, Junhyung Park, Jong-Joo Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(9):1353-1362.   Published online March 4, 2016
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0760
                               Supplementary      
Novel Polymorphisms of Adrenergic, Alpha-1B-, Receptor and Peroxisome Proliferator-activated Receptor Gamma, Coactivator 1 Beta Genes and Their Association with Egg Production Traits in Local Chinese Dagu Hens
F. Mu, Y. Jing, N. Qin, H.Y. Zhu, D. H. Liu, S. G. Yuan, R. F. Xu
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(9):1256-1264.   Published online November 25, 2015
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0794
                               
Relationships between Single Nucleotide Polymorphism Markers and Meat Quality Traits of Duroc Breeding Stocks in Korea
J. S. Choi, S. K. Jin, Y. H. Jeong, Y. C. Jung, J. H. Jung, K. S. Shim, Y. I. Choi
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(9):1229-1238.   Published online August 10, 2016
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0158       Cited By 1
                               
Identification of a Novel Single Nucleotide Polymorphism in Porcine Beta-Defensin-1 Gene
D. R. Pruthviraj, A. P. Usha, R. T. Venkatachalapathy
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(3):315-320.   Published online February 24, 2016
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0638
                               
The Prediction of the Expected Current Selection Coefficient of Single Nucleotide Polymorphism Associated with Holstein Milk Yield, Fat and Protein Contents
Young-Sup Lee, Donghyun Shin, Wonseok Lee, Mengistie Taye, Kwanghyun Cho, Kyoung-Do Park, Heebal Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(1):36-42.   Published online September 21, 2015
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0476
                               
Identification of Single Nucleotide Polymorphism Marker and Association Analysis of Marbling Score in Fas Gene of Hanwoo
Seung-Chang Kim, Seung-Hwan Lee, Ji-Woong Lee, Tae-Hun Kim, Bong-Hwan Choi
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(1):23-28.   Published online December 7, 2015
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.14.0812
                               
Association of Chicken Growth Hormones and Insulin-like Growth Factor Gene Polymorphisms with Growth Performance and Carcass Traits in Thai Broilers
Nguyen Thi Lan Anh, Sajee Kunhareang, Monchai Duangjinda
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(12):1686-1695.   Published online September 3, 2015
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0028       Cited By 2
                               
Genome-wide Association Study (GWAS) and Its Application for Improving the Genomic Estimated Breeding Values (GEBV) of the Berkshire Pork Quality Traits
Young-Sup Lee, Hyeonsoo Jeong, Mengistie Taye, Hyeon Jeong Kim, Sojeong Ka, Youn-Chul Ryu, Seoae Cho
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(11):1551-1557.   Published online September 3, 2015
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0287
                               
Effect of a c-MYC Gene Polymorphism (g.3350G>C) on Meat Quality Traits in Berkshire
J. D. Oh, E. S. Kim, H. K. Lee, K. D. Song
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(11):1545-1550.   Published online September 3, 2015
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0425
                               
Genome-wide Association Study to Identify Quantitative Trait Loci for Meat and Carcass Quality Traits in Berkshire
Asif Iqbal, You-Sam Kim, Jun-Mo Kang, Yun-Mi Lee, Rajani Rai, Jong-Hyun Jung, Dong-Yup Oh, Ki-Chang Nam, Hak-Kyo Lee, Jong-Joo Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(11):1537-1544.   Published online October 3, 2015
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0752
                               
A Genome-wide Scan for Selective Sweeps in Racing Horses
Sunjin Moon, Jin Woo Lee, Donghyun Shin, Kwang-Yun Shin, Jun Kim, Ik-Young Choi, Jaemin Kim, Heebal Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(11):1525-1531.   Published online April 20, 2015
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.14.0696       Cited By 1
                         
Novel Nucleotide Variations, Haplotypes Structure and Associations with Growth Related Traits of Goat AT Motif-Binding Factor (ATBF1) Gene
Xiaoyan Zhang, Xianfeng Wu, Wenchao Jia, Chuanying Pan, Xiangcheng Li, Chuzhao Lei, Hong Chen, Xianyong Lan
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(10):1394-1406.   Published online June 2, 2015
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.14.0860       Cited By 3
                               
Genetic Association of the Porcine C9 Complement Component with Hemolytic Complement Activity
D. V. A. Khoa, K. Wimmers
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(9):1354-1361.   Published online May 20, 2015
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.14.0734
                               
SNP Discovery from Transcriptome of Cashmere Goat Skin
Lele Wang, Yanjun Zhang, Meng Zhao, Ruijun Wang, Rui Su, Jinquan Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(9):1235-1243.   Published online August 24, 2015
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0172       Cited By 1
                               Supplementary      
Single Nucleotide Polymorphism in the Coding Region of Bovine Chemerin Gene and Their Associations with Carcass Traits in Japanese Black Cattle
Eri Yamauchi, Yutaka Suzuki, Kyoung-Ha So, Kei-ichi Suzuki, Kazuo Katoh, Sang-Gun Roh
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(8):1084-1089.   Published online February 26, 2015
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.14.0560       Cited By 1
                               
Y-Single Nucleotide Polymorphisms Diversity in Chinese Indigenous Horse
Haoyuan Han, Qin Zhang, Kexin Gao, Xiangpeng Yue, Tao Zhang, Ruihua Dang, Xianyong Lan, Hong Chen, Chuzhao Lei
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(8):1066-1074.   Published online March 25, 2015
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.14.0784       Cited By 1
                               
Whole Genome Association Study to Detect Single Nucleotide Polymorphisms for Behavior in Sapsaree Dog (Canis familiaris)
J. H. Ha, M. Alam, D. H. Lee, J.-J. Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(7):936-942.   Published online April 15, 2015
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.14.0941       Cited By 2
                               
Multiple Linkage Disequilibrium Mapping Methods to Validate Additive Quantitative Trait Loci in Korean Native Cattle (Hanwoo)
Yi Li, Jong-Joo Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(7):926-935.   Published online May 19, 2015
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0077       Cited By 2
                               
Molecular Phylogenetic Diversity and Spatial Distribution of Bacterial Communities in Cooling Stage during Swine Manure Composting
Yan Guo, Jinliang Zhang, Yongfeng Yan, Jian Wu, Nengwu Zhu, Changyan Deng
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(6):888-895.   Published online March 19, 2015
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.14.0882       Cited By 3
                               
Genetic Effects of Polymorphisms in Myogenic Regulatory Factors on Chicken Muscle Fiber Traits
Zhi-Qin Yang, Ying Qing, Qing Zhu, Xiao-Ling Zhao, Yan Wang, Di-Yan Li, Yi-Ping Liu, Hua-Dong Yin
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(6):782-787.   Published online March 2, 2015
DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.14.0753
                               
Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul
08776, Korea   TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers |  Privacy Policy
Copyright © 2014 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.                 powerd by m2community