Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Hot melt extruded-based nano zinc as an alternative to the pharmacological dose of ZnO in weanling piglets
Seung Min Oh, Min Ju Kim, Abdolreza Hosseindoust, Kwang Yeol Kim, Yo Han Choi, Hyung Bin Ham, Sung Jun Hwang, Jun Hyung Lee, Hyun Jong Cho, Wei Soo Kang, Byung Jo Chae
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(6):992-1001.  Published online October 21, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Effect of increasing levels of rice distillers’ by-product on growth performance, nutrient digestibility, blood profile and colonic microbiota of weaned piglets
Oanh Nguyen Cong, Bernard Taminiau, Dang Pham Kim, Georges Daube, Giap Nguyen Van, Jérôme Bindelle, Papa Abdulaye Fall, Ton Vu Dinh, Jean-Luc Hornick
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(5):788-801.  Published online August 3, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Effects of heat stress on growth performance, selected physiological and immunological parameters, caecal microflora, and meat quality in two broiler strains
Elmutaz Atta Awad, Muhamad Najaa, Zainool Abidin Zulaikha, Idrus Zulkifli, Abdoreza Farjam Soleimani
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(5):778-787.  Published online July 1, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Effects of the dietary digestible fiber-to-starch ratio on pellet quality, growth and cecal microbiota of Angora rabbits
Guiqin Yang, Fei Zhao, He Tian, Jiantao Li, Dongxin Guo
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(4):623-633.  Published online August 3, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Mixed organic acids improve nutrients digestibility, volatile fatty acids composition and intestinal microbiota in growing-finishing pigs fed high-fiber diet
Miao Li, Shenfei Long, Qianqian Wang, Lianhua Zhang, Jiangxu Hu, Jie Yang, Zhibin Cheng, Xiangshu Piao
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(6):856-864.  Published online October 29, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Effects of short-term fasting on in vivo rumen microbiota and in vitro rumen fermentation characteristics
Jong Nam Kim, Jaeyong Song, Eun Joong Kim, Jongsoo Chang, Chang-Hyun Kim, Seongwon Seo, Moon Baek Chang, Gui-Seck Bae
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(6):776-782.  Published online September 13, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Effect of direct-fed microbials on culturable gut microbiotas in broiler chickens: a meta-analysis of controlled trials
Chhaiden Heak, Peerapol Sukon, Pairat Sornplang
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(11):1781-1794.  Published online May 31, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Effects of dietary fiber levels on cecal microbiota composition in geese
Yanpin Li, Haiming Yang, Lei Xu, Zhiyue Wang, Yue Zhao, Xiaoshuai Chen
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(8):1285-1290.  Published online January 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Biotechnology
Effects of Rubus coreanus byproducts on intestinal microbiota and the immune modulation
Da Yoon Yu, Sung Hak Kim, Jeong A Kim, In Sung Kim, Yang Soo Moon, Sang Suk Lee, Hwa Chun Park, Jong Hyun Jung, Yi Hyung Chung, Dae Keun Shin, Ki Chang Nam, In Soon Choi, Kwang Keun Cho
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(3):429-438.  Published online February 21, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Comparative analysis of the microbial communities in raw milk produced in different regions of Korea
In Seon Kim, Yoo Kyung Hur, Eun Ji Kim, Young-Tae Ahn, Jong Geun Kim, Yun-Jaie Choi, Chul Sung Huh
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(11):1643-1650.  Published online September 21, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
The fecal microbiota composition of boar Duroc, Yorkshire, Landrace and Hampshire pigs
Yingping Xiao, Kaifeng Li, Yun Xiang, Weidong Zhou, Guohong Gui, Hua Yang
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(10):1456-1463.  Published online February 23, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Biotechnology
Protective effects of Bacillus subtilis against Salmonella infection in the microbiome of Hy-Line Brown layers
Ju Kyoung Oh, Edward Alain B. Pajarillo, Jong Pyo Chae, In Ho Kim, Dae-Kyung Kang
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(9):1332-1339.  Published online April 19, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Dynamic changes of yak (Bos grunniens) gut microbiota during growth revealed by polymerase chain reaction-denaturing gradient gel electrophoresis and metagenomics
Yuanyang Nie, Zhiwei Zhou, Jiuqiang Guan, Baixue Xia, Xiaolin Luo, Yang Yang, Yu Fu, Qun Sun
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(7):957-966.  Published online January 26, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Biotechnology
Characterization of the microbial communities along the gastrointestinal tract of sheep by 454 pyrosequencing analysis
Jin Wang, Huan Fan, Ye Han, Jinzhao Zhao, Zhijiang Zhou
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(1):100-110.  Published online June 30, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Microbial composition in different gut locations of weaning piglets receiving antibiotics
Kaifeng Li, Yingping Xiao, Jiucheng Chen, Jinggang Chen, Xiangxiang He, Hua Yang
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(1):78-84.  Published online June 30, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material

AJAS

Impact Factor: 1.227(Q2)
SJR: 0.64(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next