Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Monitoring of genetically close Tsaiya duck populations using novel microsatellite markers with high polymorphism
Fang-Yu Lai, Yi-Ying Chang, Yi-Chen Chen, En-Chung Lin, Hsiu-Chou Liu, Jeng-Fang Huang, Shih-Torng Ding, Pei-Hwa Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(6):888-901.  Published online August 26, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Effect of oral spray with Lactobacillus on growth performance, intestinal development and microflora population of ducklings
Qi Zhang, Yuchen Jie, Chuli Zhou, Leyun Wang, Liang Huang, Lin Yang, Yongwen Zhu
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(3):456-464.  Published online July 1, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Expression of genes related to lipid transport in meat-type ducks divergent for low or high residual feed intake
Sihua Jin, Yuan Xu, He Zang, Lei Yang, Zhiqiang Lin, Yongsheng Li, Zhaoyu Geng
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(3):416-423.  Published online August 26, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Dietary phosphorus deficiency impaired growth, intestinal digestion and absorption function of meat ducks
Huimin Xu, Shujun Dai, Keying Zhang, Xuemei Ding, Shiping Bai, Jianping Wang, Huanwei Peng, Qiufeng Zeng
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(12):1897-1906.  Published online April 15, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Products
A comparative study of carcass characteristics and meat quality in genetic resources Pekin ducks and commercial crossbreds
Dariusz Kokoszyński, Dariusz Piwczyński, Henrieta Arpášová, Cyril Hrnčar, Mohamed Saleh, Rafał Wasilewski
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(11):1753-1762.  Published online February 14, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Biotechnology
Identification of duck liver-expressed antimicrobial peptide 2 and characterization of its bactericidal activity
Yeojin Hong, Anh Duc Truong, Janggeun Lee, Kyungbaek Lee, Geun-Bae Kim, Kang-Nyeong Heo, Hyun S. Lillehoj, Yeong Ho Hong
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):1052-1061.  Published online October 29, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Genetic diversity and phylogenetic relationship analyzed by microsatellite markers in eight Indonesian local duck populations
Dwi Nur Happy Hariyono, Dyah Maharani, Sunghyun Cho, Prabuddha Manjula, Dongwon Seo, Nuri Choi, Jafendi Hasoloan Purba Sidadolog, Jun-Heon Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(1):31-37.  Published online December 21, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Selection response and estimation of the genetic parameters for multidimensional measured breast meat yield related traits in a long-term breeding Pekin duck line
Yaxi Xu, Jian Hu, Yunsheng Zhang, Zhanbao Guo, Wei Huang, Ming Xie, Hehe Liu, Chuzhao Lei, Shuisheng Hou, Xiaolin Liu, Zhengkui Zhou
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(10):1575-1580.  Published online April 12, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Identification of polymorphisms in MITF and DCT genes and their associations with plumage colors in Asian duck breeds
Hasina Sultana, Dongwon Seo, Nu-Ri Choi, Md. Shamsul Alam Bhuiyan, Seung Hwan Lee, Kang Nyeong Heo, Jun Heon Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(2):180-188.  Published online August 16, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Effects of feeding corn naturally contaminated with aflatoxin on growth performance, apparent ileal digestibility, serum hormones levels and gene expression of Na+, K+-ATPase in ducklings
Farzana Abbasi, jingbo Liu, Hongfu Zhang, Xiaoyun Shen, Xuegang Luo
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(1):91-97.  Published online August 16, 2017
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Ovarian transcriptomic analysis of Shan Ma ducks at peak and late stages of egg production
ZhiMing Zhu, ZhongWei Miao, HongPing Chen, QingWu Xin, Li Li, RuLong Lin, QinLou Huang, NenZhu Zheng
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(9):1215-1224.  Published online December 27, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Enrichment and verification of differentially expressed miRNAs in bursa of Fabricius in two breeds of duck
Jun Luo, Junying Liu, Hehe Liu, Tao Zhang, Jiwen Wang, Hua He, Chunchun Han
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(7):920-929.  Published online September 16, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Comparative effects of corn-based diet and phase-fed cassava-based diet on growth rate, carcass characteristics and lipid profile of meat-type ducks
Saowalak Saree, Chaiyapoom Bunchasak, Choawit Rakangtong, Jessada Sakdee, Nuttawut Krutthai, Theerawit Poeikhampha
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(6):843-848.  Published online September 19, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Animal Reproduction and Physiology
Transcriptome analysis of the livers of ducklings hatched normally and with assistance
Yali Liu, Shishan He, Tao Zeng, Xue Du, Junda Shen, Ayong Zhao, Lizhi Lu
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(6):773-780.  Published online October 28, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Nonruminant Nutrition and Feed Processing
Estimation of L-threonine requirements for Longyan laying ducks
A. M. Fouad, H. X. Zhang, W. Chen, W. G. Xia, D. Ruan, S. Wang, C. T. Zheng
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(2):206-210.  Published online June 9, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    

AJAS

Impact Factor: 1.664(Q2)
SJR: 0.67(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next