Go to Top Go to Bottom

Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Hakhyun Ka 9 Sung-Sam Kim 4
Sojeong Ka 1 Sung-Woo Kim 2
H. Kaba 1 Sung-Youn Kim 1
Güzin Kaban 2 Sungwoo Kim 1
A. K. M. A. Kabir 1 T. B. Kim 1
M. H. Kabir 1 T. H. Kim 18
R. K. Kadariya 1 T. I. Kim 1
H. N. Kadarmideen 1 T. K. Kim 1
I. T. Kadim 5 T. S. Kim 2
I. Kadim 1 T. W. Kim 1
Yukiya Kadota 1 T.-H. Kim 2
H. Kadowaki 1 Tae Hun Kim 3
Hiroshi Kadowaki 1 Tae Il Kim 4
K. Kaeoket 2 Tae Min Kim 1
Chonlathee Kaewkot 1 Tae Sil Kim 2
C. Kaewkunya 1 Tae-Hun Kim 10
K. Kaewsomprasong 1 Tae-Suk Kim 1
S. Kaewsuwan 1 Tae-yung Kim 1
C. Kaewtapee 1 Teoan Kim 2
W. Kaewwongsa 1 W. Kim 3
K. Kagiyama 1 W. H. Kim 1
K. Kagota 1 W. K. Kim 3
A. K. Kahi 1 W. T. Kim 3
Alexander K. Kahi 1 W. Y. Kim 16
R. S. Kahlon 3 Wan Young Kim 1
L. P. Kahn 1 Wanjae Kim 1
Lewis P. Kahn 1 WanYoung Kim 1
Danial Kahrizi 1 Won-Jae Kim 1
M. Kai 1 Woo Hyun Kim 2
Yasuko Kai 1 Woonsu Kim 2
Y. Kai 1 Y. Kim 2
Z. Kaikawa 1 Y. G. Kim 10
Peng Kaisong 1 Y. H. Kim 13
R. J. Kaitho 1 Y. I. Kim 5
Y. Kaji 2 Y. J. Kim 12
Y. Kajihara 2 Y. K. Kim 7
H. Kajikawa 1 Y. W. Kim 3
Masahiro Kajita 3 Y. Y. Kim 36
G. Kakani 1 Yeong-Jung Kim 1
A. M. V. Kakengi 1 Yeun Wook Kim 2
M. L Kaker 1 Yong Sun Kim 2
M. L. Kaker 1 Yong-Goo Kim 1
R. Kakizawa 1 Young Chul Kim 1
K. Kaku 3 Young Ha Kim 1
G. I. Kalachnyuk 1 Young Jun Kim 6
V. H. Kalbande 3 Young-Hoon Kim 3
Mehmet Kale 1 Young-Il Kim 1
M. Kaliber 1 Youngil Kim 2
Mahmut Kaliber 1 Younyoung Kim 3
Hatice Kalkan 1 Yun Ji Kim 1
D. R. Kalorey 4 Yunje Kim 1
Endre Kaltenecker 1 Ah-Ra Kim 1
Dong Keun Kam 2 B. Kim 2
Dong K. Kam 1 Bae Young Kim 1
H. Kamada 1 Beob Gyun Kim 7
Hachiro Kamada 1 Bong Soo Kim 1
A. H. M. Kamal 4 Bong-Soo Kim 1
Adem Kamalak 4 Bongki Kim 1
A. Kamalzadeh 2 Byeong Ock Kim 1
G. M. Kamande 1 Byeongwoo Kim 4
A. Kamarianos 1 Byong-Wan Kim 2
Yasuhiro Kamata 1 Byoung-Chul Kim 1
D. Kambarage 1 Byung Ock Kim 2
H. E. M. Kamel 2 C. J. Kim 1
Hossam E. M. Kamel 2 C. M. Kim 2
K. Kameoka 1 Chan Ho Kim 1
T. Kamijoh 1 Chang Hyun Kim 2
M. Kamiya 1 Chang-H. Kim 1
Mitsuru Kamiya 1 Chul-Wook Kim 1
S. Kamiya 1 D. Kim 1
Y. Kamiya 1 D. M. Kim 1
Yuko Kamiya 2 Dae Cheol Kim 1
M. Kamiyoshi 1 Dae-Won Kim 1
Y. Kamota 1 Daewon Kim 1
Sukanya Kamphayae 1 Do Yeong Kim 1
D. N. Kamra 13 Do-Gyun Kim 1
Devki Nandan Kamra 1 Dong Hyeon Kim 5
Z. Kamran 2 Dong Hyuk Kim 1
Y. Kanagawa 1 Dong Soo Kim 1
Y. Kanai 2 Dong-kyo Kim 1
Kanchan 1 Dong-Wook Kim 1
S. Kanchanatawee 1 Dong-Woon Kim 1
S. Kanda 1 Doo-Wan Kim 1
Shuhei Kanda 3 Duk Kyung Kim 1
Sujatha Kandasamy 1 Duk-Jung Kim 1
Akemi Kaneko 1 Duk-Kyung Kim 2
O. Kaneko 1 Duk-Moon Kim 1
T. Kaneko 1 Eui-Soo Kim 1
A. Kanengoni 1 Eun Ji Kim 1
A. T. Kanengoni 2 Eun Kyung Kim 3
Arnold Tapera Kanengoni 2 Eun T. Kim 2
B. S. Kang 4 Eun-Kyung Kim 1
Bo Seok Kang 3 Eunjong Kim 1
Bo-Ra Kang 1 Eunjoo Kim 2
C. W. Kang 21 Girak Kim 1
C.W. Kang 1 Gye Won Kim 1
Chang Won Kang 2 Gye-Woong Kim 1
Chang-Gie Kang 1 H. D. Kim 2
Chung-boo Kang 1 H. K. Kim 8
D. H. Kang 1 Ha Na Kim 1
D. K. Kang 2 Hack-Youn Kim 1
D.-K. Kang 2 Han Wool Kim 1
Dae-Kyung Kang 4 Hanbeen Kim 3
Dong Young Kang 1 Hee Chan Kim 1
Geun-Ho Kang 6 Hee-bal Kim 2
H. K. Kang 3 Hee-Jin Kim 1
H. S. Kang 9 Hee-Sung Kim 1
H. W. Kang 1 Heui-Soo Kim 1
H. Y. Kang 1 Hong Rye Kim 1
Hye Kyeong Kang 3 Hoonseop Kim 1
Hyeok Joong Kang 6 Hwan-Deuk Kim 1
Hyun Sung Kang 1 Hye-Jin Kim 1
Hyun-Soek Kang 1 Hyeon-Jeong Kim 1
Hyun-Sook Kang 1 Hyeongmin Kim 1
J. O. Kang 4 Hyeun Bum Kim 2
Jee Hyun Kang 2 Hyeunkyu Kim 1
Jung Taek Kang 1 Hyun Jong Kim 1
Jung-Ha Kang 4 Hyun Sang Kim 2
K. Kang 1 Hyun Soo Kim 1
K. R. Kang 1 Hyun-Il Kim 1
L. Kang 1 Hyun-Ji Kim 2
Li Kang 1 Hyun-Jin Kim 1
M. H. Kang 2 Hyun-Wook Kim 5
M. J. Kang 1 Hyung Joo Kim 1
Man-Jong Kang 7 Hyungkuen Kim 1
Mingu Kang 1 Hyunook Kim 1
Ok-Deuk Kang 3 I. B. Kim 6
P. Kang 3 Il-Hoi Kim 1
S. Kang 6 Ill Hwa Kim 1
S. H. Kang 1 Ill Young Kim 1
S. J. Kang 2 In H. Kim 1
S. K. Kang 6 In Seon Kim 1
S. M. Kang 2 In Sung Kim 1
S. N. Kang 3 J. Kim 2
S. W. Kang 1 J. N. Kim 1
S. Y. Kang 2 J. W. Kim 8
Sang-Kee Kang 2 Jae Yeong Kim 1
Se Won Kang 1 Jaemin Kim 2
Seoc-Mo Kang 1 Je-Hun Kim 1
Su Won Kang 1 Jeong A Kim 1
Su-Won Kang 1 Jeong Hoon Kim 2
Sun Moon Kang 5 Ji-Han Kim 3
Sun-Young Kang 1 Ji-Ho Kim 1
Sung Keun Kang 2 Ji-Hyang Kim 1
T. H. Kang 2 Ji-Hyuk Kim 1
T. S. Kang 2 Ji-Yung Kim 2
Tae-Young Kang 1 Jihee Kim 1
W. Kang 1 Jihoe Kim 1
W. S. Kang 2 Jimin Kim 2
Xiangtao Kang 1 Jin Soo Kim 1
Yang Su Kang 2 Jin-Hyoung Kim 6
Yang-Su Kang 1 Jin-Koo Kim 2
Yong Jin Kang 1 Jin-Kyoo Kim 1
Yufan Kang 1 Jin-nam Kim 1
Bo-Seok Kang 1 Jin-Woo Kim 1
Chang-Won Kang 1 Jiwoo Kim 1
Geun Ho Kang 4 Jong Gug Kim 1
Geunho Kang 1 Jong Hyuk Kim 6
H. J. Kang 3 Jong N. Kim 1
Han Byul Kang 1 Jong Nam Kim 2
Hee Seol Kang 1 Jong Yeon Kim 1
Hwan Ku Kang 4 Jong-Hyun Kim 1
Hyun-sung Kang 1 Jongkyoo Kim 1
Hyunsung Kang 1 Jongnam Kim 1
J. H. Kang 1 Ju Ri Kim 1
Jae Ku Kang 1 Jun Kim 1
Jin Zi Kang 1 Juntae Kim 3
Jinhe Kang 2 K. Kim 3
Jun-Mo Kang 2 Kang-woong Kim 2
Jung Won Kang 1 Kee-Hong Kim 1
Jung-Taek Kang 1 Keun-Jung Kim 1
Jungsun Kang 1 Ki Y. Kim 2
Kook Hee Kang 1 Ki Youn Kim 1
Kyung Soo Kang 1 Ki-Hyun Kim 2
Min-Soo Kang 2 Kwan Tae Kim 1
Ping Kang 2 Kwan-Woo Kim 2
Seoknam Kang 1 Kwang Yeol Kim 1
Seung Ha Kang 1 Kwang-Sik Kim 1
Suk-Nam Kang 2 Kwondo Kim 1
Sukyung Kang 1 Kyoung Hwan Kim 2
Sun Woo Kang 1 Kyu-Bong Kim 1
Sun- Moon Kang 1 Kyu-Jun Kim 1
Sun-Moon Kang 3 Min Kim 1
Sungchhang Kang 1 Min Jeong Kim 2
Sungki Kang 1 Min Ju Kim 2
Tae-Hwan Kang 1 Min Seok Kim 2
W. J. Kang 6 Min Seong Kim 1
Wei Soo Kang 1 Min-Jeong Kim 1
Xiaolong Kang 1 Min-Kyu Kim 1
J. Kanjanapruthipong 10 Minjeong Kim 2
A. Kannan 3 Minju Kim 1
Uday Kannegundla 1 Minseok Kim 3
T. Kanno 1 MinSeok S. Kim 2
Chouemon Kanno 1 Moon Chan Kim 1
Vinod K. Kansal 2 Myeong Hyeon Kim 1
J. Kantanen 1 Myonghwa Kim 1
U. Kanto 2 Myunghoo Kim 2
Suman Kapila 1 N. J. Kim 1
Nurcan Karslioglu Kara 1 Na Yeon Kim 3
Cagdas Kara 1 Nam Hyung Kim 1
Kemal Karabağ 1 Nam Young Kim 4
I. R. Karabaliev 1 Nam-Young Kim 2
A. Karabulut 1 Nara Kim 1
Ali Karabulut 2 Oanh Thi Phuong Kim 1
H. Karaca 2 S. I. Kim 1
B. Karacaören 1 Sang Bum Kim 4
Serap Goncu Karakok 1 Sang Ho Kim 1
X. Karamanlis 1 Sang Hyun Kim 1
Santhosh Karanth 1 Sang Yeob Kim 1
M. Karaoğlu 1 Sang-Bum Kim 1
M. Karao휓lu 2 Sang-Jin Kim 1
Y. Karasawa 4 Sang-Woo Kim 1
D. Karasawa 2 Sangwoo Kim 1
J. Karashima 1 Se Eun Kim 3
M. Karatepe 1 Sejeong Kim 5
H. Karatzias 1 Seo Woo Kim 1
M. J. Karim 1 Seok-Ho Kim 2
R. Karim 1 Seon Ho Kim 3
S. A. Karim 8 Seong Jin Kim 3
A. Karimi 1 Seongjin Kim 1
S. Karimi 1 Seung-Chang Kim 2
S. Karita 4 Seung-Hun Kim 1
Shuichi Karita 1 Seung-Joon Kim 1
J. N. Kariuki 1 Seungchang Kim 1
Ni Wayan Kurniani Karja 1 Seungsoo Kim 1
Taki Karlı 1 Si Won Kim 5
L. Karlsson 1 Su Jin Kim 1
A.B. Karnuah 1 Su-Hyun Kim 1
M. A. Karsli 1 Suhkmann Kim 1
Taki Karsli 1 Sun-Uk Kim 1
S. M. K. Karthickeyan 2 Sung Chan Kim 1
Kamal Karunagoda 1 Sung Hak Kim 2
M. Karunakaran 1 Sung Il Kim 1
K. Karunanithi 1 Sung-Bok Kim 1
Małgorzata Karwowska 2 Sung-Hoon Kim 3
I Wayan Kasa 2 Sung-Jo Kim 5
I. W. Kasa 2 T. Kim 1
K. Kasai 1 T. J. Kim 1
T. Kashima 1 Tae Hoon Kim 1
N. Kashyap 1 Tae Hwan Kim 2
M. Kaske 1 Tae-Gyun Kim 1
Kornel Kasperek 1 Tae-Ik Kim 1
H. Kassim 10 Tae-Il Kim 1
N. N. Kasturiwale 1 Tae-Kyung Kim 5
Shigemitsu Kasuga 1 Won Ho Kim 1
Hirotaka Kasuya 1 Won Seob Kim 4
S. R. Kata 1 Won Young Kim 1
Yuta Katahama 1 Won-Seob Kim 1
Mukund Amritrao Kataktalware 1 Y. C. Kim 1
K. Kataoka 1 Y. M. Kim 1
M. C. Kataria 1 Y. S. Kim 9
R. S. Kataria 1 Y. Y Kim 1
K. Katayama 3 Y.-S. Kim 1
Masafumi Katayama 1 Yangha Kim 2
S. Katayama 1 Yeon-Hwa Kim 2
Kazunori Katayama 2 Yeong Ji Kim 2
P. Kathiravan 1 Yeong Jong Kim 1
D. S. Katiyar 1 Yeongkuk Kim 2
R. C. Katiyar 7 Yong Min Kim 2
C. L. F. Katiyatiya 1 Yong Sik Kim 1
D. Kato 1 Yong-An Kim 1
K. Kato 1 Yong-Min Kim 1
M. Kato 1 Yoo Yong Kim 7
S. Kato 5 Yoon-Seok Kim 1
Seishiro Kato 1 You-Sam Kim 4
Seiyu Kato 1 Youn Chil Kim 1
Talita Kato 1 Young Il Kim 1
B. S. Katoch 1 Young June Kim 1
K. Katoh 9 Young Min Kim 1
Kazuo Katoh 6 Young Shin Kim 1
S. Katole 1 Young Sin Kim 2
R. Katsuki 1 Young-Boong Kim 4
M. Katsumata 2 Young-Jun Kim 1
H. Katsumata 2 Young-Sin Kim 1
T. Katsuta 1 YoungHwa Kim 1
Tomohiro Katsuta 2 Youngim Kim 1
Kumar Katya 3 Yousam Kim 1
R. G. Kauffman 2 Yu Ra Kim 1
Daljeet Kaur 1 Yuan H. Brad Kim 2
H. Kaur 2 Yun-Seok Kim 3
J. Kaur 1 Nguyen Thi Kim Dong 1
R. Kaur 1 Abiliza E. Kimambo 2
S. P. Kaur 1 C. V. Kimberling 2
Simarjeet Kaur 2 K. Kimora 1
Harjit Kaur 5 A. Kimura 1
Ravneet Kaur 1 K. Kimura 5
R. Kausar 1 Koji Kimura 1
S. Kaushal 4 N. Kimura 1
J. R. Kaushal 2 S. Kimura 1
S. J. Kaushik 1 F. Kimura 1
Ravinder Kaushik 1 Takashi Kina 1
Tereza Kavova 1 J. R. King 1
A. Kawabata 1 M. R. King 1
T. Kawabata 1 R. D. King 1
K. Kawabe 4 R. H. King 4
Kotaro Kawabe 2 Amit Kini 1
H. Kawachi 1 Kazuhide Kinjo 1
S. Kawahara 3 K. Kino 1
Takayoshi Kawahara 1 A. Kinoshita 1
Satoshi Kawahara 3 K. Kinoshita 2
M. Kawai 4 G. Ravi Kiran 1
Yasushi Kawai 1 B. Kiranadi 2
Y. Kawakita 2 K. Kirchnerova 1
Kenji Kawamata 1 Kemal Kırıkçı 1
Satoshi Kawaminami 1 F. Kırkpınar 2
N. Kawamoto 1 Figen Kirkpinar 2
Y. Kawamoto 6 R. N. Kirkwood 1
Yasuhiro Kawamoto 4 MA Kirmani 1
O. Kawamura 7 Catherine P. Kirschke 1
T. Kawamura 1 K. Kirubanath 1
Tadashi Kawamura 1 P. Kisac 1
Y. Kawamura 1 T. Kiselyova 1
Osamu Kawamura 1 Asmaa TY Kishawy 1
Yukio Kawamura 1 F. Kishi 1
S. Kawanabe 2 Tetsuya Kishi 4
R. Kawashima 5 T. Kishimoto 1
T. Kawashima 3 L찼szl처 Kiss 1
Tomoyuki Kawashima 1 K. Kita 20
H. Kaya 1 Kazumi Kita 5
횥. Kaya 1 M. Kitagawa 1
Mükerrem Kaya 2 Hitoshi Kitagawa 1
T. Kayaba 1 C. Kitamura 2
R. Kayama 1 N. Kitamura 1
Autchara Kayan 2 T. Kitayama 1
횜. Kaynar 1 Haruki Kitazawa 1
R. Kazama 1 Osamu Kitazume 1
Meng-Wei Ke 1 K. Kitsutaka 1
Yang Ke 1 M. R. Kiyanzad 3
Habtamu T. Keba 1 R. Kiyohara 1
Aneta Kędzierska 1 D. Kiyota 1
Jason D. Keegan 1 K. Kiyothong 2
Jimmy T. Keeton 2 Mustafa Kizilsimsek 3
Chen Kefei 2 G. Klautschek 1
X. Kehe 1 Katarzyna Kleczek 1
Ouyang Kehui 1 D. O. Kleemann 1
D. H. Keisler 1 David O Kleemann 2
Gurhan Keles 2 J. Klein 1
Paige G. Kelley 1 C. E. Van't Klooster 1
F. Kelliher 1 Anna-Maria Klünter 2
S. J. Kemp 1 V. Kmet 2
Robert Kemp 1 Damian Knecht 1
T. A. T. G. van Kempen 2 Mladen Knežević 1
T. J. Kempton 1 C. D. Knight 2
G. A. Kennedy 3 Chris Knight 2
John J. Kennelly 1 Christoph Knorr 1
J. J. Kennelly 7 L. Knott 1
P. R. Kenyon 5 Eun-Jung Ko 1
Paul R. Kenyon 1 Gyung-Yong Ko 1
B. Keohavong 1 H. J. Ko 3
Chattouphone Keokhamphet 1 Jong Y. Ko 1
Soukanh Keonouchanh 1 Jong-Youl Ko 2
J. F. Keown 1 K. B. KO 1
Ramesha Kerekoppa 1 K. H. Ko 1
M. S. Kerley 1 M. S. Ko 3
H. Kermanshahi 1 Moon-Suck Ko 1
Elisandra Lurdes Kern 2 S. Y. Ko 3
Naděžda Kernerová 1 Y. Ko 11
D. V. Kerr 2 Y. D. Ko 10
K. L. Kerrisk 5 Y. G. Ko 4
C. Kerth 1 Y. H. Ko 6
D. J. Kerton 1 Y. K. Ko 1
R. C. Keshri 1 Yeoung Gyu Ko 1
캅smail Keskin 1 Yeoung-Gyu Ko 7
Mohamed Ketta 1 Young-Hyun Ko 2
B. R. Keum 1 Dong woo Ko 1
Neelam Kewalramani 1 Eun Young Ko 1
Mohammad Mehedi Hasan Kha 1 Han Jong Ko 1
Khadiga 1 I. H. Ko 1
Sura Safi Khafaji 1 J. Y. Ko 5
Ehsan Khafipour 1 Jung-Jae Ko 1
F. Khajali 1 Na-Young Ko 1
Fariborz Khajali 1 Nayoung Ko 1
J. M. Khajarern 1 Sungho Ko 2
S. Khajarern 1 T. G. Ko 3
A. Khaksefidi 1 Tae Hyun Ko 1
S. Khalaji 1 Yong Ko 1
Saeed Khalaji 2 M. Koba 3
F. A. Khali 1 E. Kobayashi 1
Muhammad Khalid 1 Eiji Kobayashi 2
Nazia Khalid 1 S. Kobayashi 6
Marwa A. Khalifa 1 Y. Kobayashi 12
B. Khalili 4 Yasuo Kobayashi 7
H. Khalili 2 H. Kobayashi 1
T. Khaliq 1 Ikuo Kobayashi 2
A. Khalique 2 Nobuyuki Kobayashi 1
Boualam Khamlome 1 Ryoko Kobayashi 1
Trisadee Khamlor 1 Suguru Kobayashi 1
S. Khampa 4 T. Kobayashi 6
B. Khamseekhiew 1 Jin Kobayasi 1
A. Khan 1 Fisun Koc 1
A. D. Khan 2 Seval Bahadir Koca 1
A. G. Khan 13 Veli Kocaman 2
D. R. Khan 1 S. Kochapakdee 6
H. M. Khan 1 A. Kocher 2
I. Q. Khan 1 S. A. Kocherginskaya 1
K. Khan 1 M. Koci 1
M. A. Khan 10 Koesnandar 1
M. A. A. Khan 2 A. Koga 2
M. A. S. Khan 2 M. Koga 1
M. Ajmal Khan 12 O. Koga 3
M. F. Khan 2 K. C. Koh 1
M. I. Khan 2 Kyung Chul Koh 1
M. L. Khan 1 Myung Jae Koh 1
M. Q. Khan 1 T. S. Koh 2
M. S. Khan 11 Daeyoung Koh 1
M. S. R. Khan 1 C. Kohda 1
M. Y. Khan 7 K. Kohira 1
M. Z. Khan 1 K. Kohzaki 1
M.Ajmal Khan 1 Y. Koijima 1
R. I. Khan 2 S. Koike 1
R. N. Khan 5 Satoshi Koike 3
R. U. Khan 1 Y. Koike 1
S. Khan 1 N. Koizumi 1
S. A. Khan 6 T. Koizumi 1
Sarzamin Khan 2 Z. Kojia 1
T. M. Khan 1 E. Kojima 1
U. N. Khan 1 T. Kojima 2
Z. I. Khan 1 Y. Kojima 2
Zafar Iqbal Khan 1 Yoichi Kojima 1
Fateh Khan 1 Misaki Kojima 1
J. R. Khan 2 Zuikou Kojiya 1
K. N. M. Khan 1 Dariusz Kokoszyński 1
M. J. Khan 5 V. Kolaneci 1
M. Sajjad Khan 1 O. A. Kolawole 1
Muhammad Ajmal Khan 1 M. Kolenda 1
Muhammad Issa Khan 3 A. Kolesarova 1
Muhammad Zahoor Khan 2 A. P. Kolte 2
N. A. Khan 1 Atul P. Kolte 1
Yaseen Khan 1 H. Komaki 1
R. C. Khanal 4 M. Komatsu 2
Z. H. Khandaker 3 Megumi Komatsu 1
M. A. M. Y. Khandoker 1 Natsumi Komatsu 1
M. A. M. Yahia Khandoker 3 Tokushi Komatsu 1
D. N. Khang 1 A. P. Kominakis 1
Duong Nguyen Khang 2 Sonomi Komiyama 1
S. Khanna 1 S. K. Kommera 1
A. S. Khanna 3 S. Komolvanich 5
Mbongeni Khanyile 1 D. M. Komwihangilo 1
S. K. Khar 1 Małgorzata Konarska 1
Suresh Dinkar Kharche 1 Y. Konca 2
K. Khate 1 Yusuf Konca 2
N. Khateri 1 N. Kondaiah 1
A. Siti Khatijah 1 Makoto Kondo 5
B. Khatri 1 S. Kondo 1
V. K. Khatta 1 T. Kondo 2
H. M. Khattab 2 S. Kondracki 1
F. M. Khattak 1 C. S. Kong 3
Farina Khattak 1 H. S. Kong 9
H. Khatun 1 Hong Sik Kong 4
M. Mahfuza Khatun 1 Hong-Sik Kong 3
Marzina Khatun 1 I. G. Kong 1
Amena Khatun 1 I. K. Kong 1
"H," Khazali 1 J. J. Kong 1
H. Khazali 3 L. J. Kong 2
P. Khejornsart 2 Li-juan Kong 3
W. K. Kheng 1 X. F. Kong 4
K. S. Khera 1 Xiangfeng Kong 2
A. Khezri 1 Xianghao Kong 3
D. W. Khire 1 B. C. Kong 1
Y. J. Kho 1 C. Kong 5
D. V. A. Khoa 1 H. R. Kong 1
A. E. Kholif 2 Ping Kong 2
A. M. Kholif 2 Zhengquan Kong 1
S. M. Kholif 1 Daovy Kongmanila 1
Chou Khong 1 Kanokwan Kongphitee 1
Anchalee Khongpradit 1 K. Kongroi 1
A. Koohi Khor 1 Siton Kongvongxay 1
G. R. Khorasani 1 K. Kongweha 1
B. Khorrami 1 S. Konishi 1
M. Khorvash 1 R. Konishi 1
Sanaz Khosravi 1 M. Konjacic 1
H. Khosravinia 3 T. Konno 1
Waroon Khota 2 Daiji Konno 2
Jiravan khotsakdee 1 Hiroichi Kono 2
Khalisa Khadim Khudair 1 Anna D. Kononiuk 1
Tamir Khujuu 1 G. A. Kontopidis 1
Saichit Khummuang 2 B. S. Koo 1
A. Khuntia 1 Bon Chul Koo 1
J. Shine Khuu 1 Deog-Bon Koo 3
K. S. Ki 6 Ok Jae Koo 2
Kwang Seok Ki 7 Ok-Jae Koo 1
Byeong Seong Ki 1 B. C. Koo 1
Kwang-Seok Ki 3 Do Yoon Koo 2
E. Kiarie 1 K. Kook 4
Lucyna Kibała 1 Abolfazl Koolivand 1
A. Kibon 1 Nunyarat Koomkrong 2
A. C. Kibor 1 S. Koonawootrittriron 5
S. S. Kibria 3 Skorn Koonawootrittriron 6
K. Kida 1 W. J. Koops 1
M. T. Kidd 1 K. R. Koots 1
Charles Kiefer 1 Canan Kop-bozbay 1
G. C. Kifaro 2 Tomáš Kopec 1
C. Kijora 1 N. K. Kopparapu 2
Suwanna Kijparkorn 1 G. Koptopoulos 1
T. Kikishima 1 J. P. Korde 1
C. Kikuchi 1 S. Korkhuntot 1
K. Kikuhara 2 R. Korpraditsakul 1
D. Y. Kil 9 K. Kosaka 2
Dong Yong Kil 9 S. Kosaka 1
A. Kılıç 1 T. Kosako 2
İ Kılıç 1 M. Köse 1
Ilker Kilic 1 U. Koshimizu 1
Ü. Kılıç 2 Vappu Kossila 1
B. C. Kim 12 M. Kosugiyama 2
B. G. Kim 16 Saber Kotb 1
B. K. Kim 3 E. A. Kotby 1
B. M. Kim 1 Damini Kothari 1
B. S. Kim 2 M. D. Kothekar 1
B. W. Kim 8 Nikolaos Kotrotsios 1
B. Y. Kim 1 Tomáš Kott 1
Bong-Ki Kim 1 Salisa Kotupan 1
Byeong Woo Kim 2 T. Kouketsu 1
Byeong-Woo Kim 4 Ivan B. Koura 1
Byung-ki Kim 2 K. Koutsotolis 1
C. Kim 2 András Kovács 1
C. -H. Kim 5 Attawit Kovitvadhi 1
C. D. Kim 5 Barbara Kowalik 2
C. H. Kim 8 H. Koyama 1
C. I. Kim 1 M. Koyuncu 1
C. K. Kim 3 Mehmet Koyuncu 1
C. S. Kim 4 J. Kozák 1
C. W. Kim 3 Agnieszka Kozak 1
C. Y. Kim 1 T. Kozakai 2
C.-H. Kim 6 Takaharu Kozakai 1
Chang-Hyun Kim 8 Karolina Kozań 1
Chang-Won Kim 1 F. Ko챌 1
Cheol-ho Kim 1 M. Kraidees 1
Chi N. Kim 1 M. S. Kraidees 8
Chong-min Kim 2 M. S. Al- Kraidees 1
Chul Wook Kim 5 S. Kraiprayoon 1
Chung Hui Kim 1 Agata Krawczyńska 1
D. A. Kim 11 K. Kreausukon 1
D. H. Kim 16 G. L. Krebs 3
D. K. Kim 1 Michaela Krejčová 1
D. S. Kim 4 M. Kreuzer 2
D. W. Kim 6 Michael Kreuzer 2
D. Y. Kim 4 R. T. Kridli 6
D.-I. Kim 1 Rami T. Kridli 2
Dae-Jung Kim 2 A. Kriek 1
Daejung Kim 1 U. Krishnamoorthy 2
Do Hyun Kim 1 S. K. Kritas 3
Do Hyung Kim 4 Zuzana Krizova 1
Do-Hyung Kim 2 F. Krol-Kramer 1
Doh Hoon Kim 1 Katarzyna Królaczyk 1
Dong Chul Kim 1 P. Krongyuti 1
Dong Hun Kim 1 J. A. Kruk 2
Dong Hyun Kim 2 Zbigniew A. Kruk 1
Dong Kyun Kim 1 E. Krupa 2
Dong Woon Kim 2 Z. Krupová 2
Dong-Ho Kim 1 N. Krutthai 1
Dong-Hoon Kim 1 Nuttawut Krutthai 1
Dong-Hun Kim 2 T. Ksiksi 1
Dong-Kyu Kim 1 Bum Seung Ku 1
E. H. Kim 1 Hsiao-Che Ku 1
E. J. Kim 3 M. B. Ku 1
E. K. Kim 1 Jaeul Ku 1
E. S. Kim 5 Min Jung Ku 2
E. T. Kim 4 Juan C. Ku-Vera 1
Eun Bae Kim 1 P. Kuadsantia 1
Eun J. Kim 1 D. Kubiak 1
Eun Joong Kim 4 K. Kubo 1
Eun Mi Kim 1 T. Kubo 1
Eun Sung Kim 2 Y. Kubo 1
Eun Tae Kim 8 C. Kubota 1
Eun Young Kim 3 T. Kubota 1
Eun-Hee Kim 1 Satoko Kubota 2
Eun-Jib Kim 1 Josef Kučera 1
Eun-Young Kim 1 Keigo Kuchida 1
Eunmi Kim 1 O. Kucuk 1
G. D. Kim 3 Kamil Küçükyılmaz 3
G. M. Kim 3 Beata Kuczyńska 1
G. R. Kim 1 H. Kudo 5
G. W. Kim 2 T. Kudo 1
Geun-Bae Kim 2 Václav Kudrna 1
Gil Ah Kim 1 L. A. Kuehn 1
Gwi Man Kim 1 C. N. Kufli 1
H. B. Kim 5 T. Kuhara 2
H. C. Kim 7 K. Kuk 1
H. G. Kim 1 T. V. Kuklenko 1
H. H. Kim 3 Katarzyna Kula 1
H. J. Kim 19 S. Kum 1
H. R. Kim 2 H. Kumagai 7
H. S. Kim 37 Hajime Kumagai 3
H. U. Kim 3 S. Kumai 1
H. W. Kim 1 K. Kumanan 1
H. Y. Kim 1 T. Kumao 1
H.-S. Kim 1 "P. Sarkar, H." Kumar 1
H.J. Kim 1 "Vijaya, A." Kumar 1
Hak Jin Kim 1 A. Kumar 4
Hak Kyu Kim 1 Anil Kumar 3
Heebal Kim 27 B. Kumar 1
Hoi Yun Kim 1 B. V. Sunil Kumar 1
Hoi-Yun Kim 1 Ch. Vijaya Kumar 2
Huen Suk Kim 1 Davendra Kumar 1
Hye-Min Kim 3 Devendra Kumar 1
Hye-Sun Kim 1 Dhirendra Kumar 1
Hyeon Jeong Kim 5 Dinesh Kumar 3
Hyeon T. Kim 2 Harendra Kumar 1
Hyeong Cheol Kim 5 K. Vinaya Kumar 1
Hyo Sun Kim 1 M. N. A. Kumar 1
Hyojin Kim 1 M. Ravi Kumar 2
HyoYoung Kim 2 Manish Kumar 3
Hyun Kim 3 N. Kumar 1
Hyun J. Kim 2 Neeraj Kumar 1
Hyun Jin Kim 7 Nishant Kumar 1
Hyun Joo Kim 6 P. Kumar 2
Hyun-Cheol Kim 1 Pavan Kumar 2
Hyun-Jong Kim 2 Pushpendra Kumar 10
Hyun-Joo Kim 2 R. Kumar 1
Hyun-jue Kim 1 R. R. Kumar 2
Hyung-Min Kim 1 Ramesh Kumar 1
I. Kim 1 Ravindra Kumar 5
I. C. Kim 1 S. Kumar 5
I. H. Kim 73 S. T. Bharani Kumar 1
I. S. Kim 4 Sandeep Kumar 1
I.H. Kim 2 Sanjay Kumar 2
Il Suk Kim 2 Subodh Kumar 1
Il-Suk Kim 4 Sushil Kumar 1
In Ho Kim 9 Vijay Kumar 1
Inae Kim 1 Ajeet Kumar 1
Inho Kim 1 Alip Kumar 1
J. B. Kim 4 C. Basavanta Kumar 1
J. D. Kim 32 H. Kumar 1
J. E. Kim 3 M. Kumar 4
J. G. Kim 6 Puneet Kumar 1
J. H. Kim 70 Sachin Kumar 2
J. I. Kim 1 Sanjeev Kumar 2
J. J. Kim 5 Satish Kumar 1
J. K. Kim 3 Sunil Kumar 3
J. M. Kim 5 Vinod Kumar 1
J. S. Kim 6 V. R. Kumarasuntharam 1
J. T. Kim 3 Pradeep Kumarawadu 1
J. U. Kim 1 A. Kumaresan 2
J. Y. Kim 12 Ragini Kumari 1
J.-D. Kim 1 Priyanka Kumari 2
J.-H. Kim 2 N. Kumase 1
J.-J. Kim 16 Tanavadee Kumchoo 1
J.J. Kim 1 K. Kume 1
Jae Yeon Kim 1 S. Kume 12
Jae Young Kim 1 Shinichi Kume 1
Jae-Hwan Kim 6 Lee Yuan Kun 1
Jae-Joon Kim 1 Qian Kun 1
Jae-Myeoung Kim 1 A. Kunavongkrit 1
Jae-Woo Kim 2 S. S. Kundu 2
Jee-Yeon Kim 1 Ming-Shung Kung 1
Jeong-Dae Kim 8 Sajee Kunhareang 1
Jeong-Hoon Kim 4 Y. Kuninishi 1
Jeong-Seon Kim 1 P. J. G. Kunju 1
Ji Hye Kim 1 P. J. Geroge Kunju 1
Ji Woo Kim 3 M. Kuno 1
Ji-Hye Kim 1 C. F. Kuo 1
Ji-hyun Kim 1 Chung-Yi Kuo 2
Jin Hoi Kim 1 Feng-Jui Kuo 1
Jin Man Kim 2 Hsin-Mei Kuo 1
Jin Wook Kim 7 T. Y. Kuo 1
Jin-Hoi Kim 5 Y. H. Kuo 1
Jin-Soo Kim 1 Hsiao-Yun Kuo 1
Jinsung Kim 1 Hsiu-Lan Kuo 2
Jong Bok Kim 2 K. Kuramoto 1
Jong Duk Kim 1 M. Kuran 1
Jong Geun Kim 6 Mehmet Kuran 1
Jong Hyeong Kim 1 C. K. Kurar 2
Jong Hyun Kim 1 K. Kurata 3
Jong Joo Kim 4 I. Kurauchi 1
Jong Seol Kim 1 Yasuko Kuribayashi 1
Jong-Bok Kim 1 M. Kurihara 5
Jong-Dae Kim 1 Mitsunori Kurihara 1
Jong-Hyeong Kim 1 Zyunichi Kuriwaki 1
Jong-Joo Kim 23 N. V. Kurkure 4
Jong-Seok Kim 1 E. Kurnianto 8
Jong-Yeon Kim 1 Edy Kurnianto 2
Jongbok Kim 3 Rochmah Kurnijasanti 1
JongJoo Kim 3 A. Kuroda 1
Jun Ho Kim 3 K. Kuroda 1
Jun-Mo Kim 2 Kengo Kuroda 1
Jung-Eun Kim 1 Kazuhiko Kurogi 1
K. H. Kim 26 Kazuhito Kurogi 2
K. I. Kim 1 T. Kuroki 1
K. J. Kim 3 Y. Kuroki 1
K. S. Kim 11 S. Kuroki 1
K. T. Kim 1 Y. Kurosawa 1
K. W. Kim 1 힇체kr체 Kurt 1
K.-S. Kim 6 Firuze Kurtoglu 1
Keehyuk Kim 1 Varol Kurtoglu 1
Ki Hyun Kim 1 L. G. Kuruppu 1
Ki-Yong Kim 2 L. R. Kurwijila 1
Kwan Suk Kim 2 H. S. Kushwah 1
Kwan-Suk Kim 7 N. T. Kusina 1
Kyoung Hoon Kim 7 S. Kusuhara 1
Kyoung-Duck Kim 2 T. Kusuhara 1
Kyoung-Hoon Kim 2 N. Kusumorini 1
Kyu-Won Kim 1 S. Kusza 2
L. H. Kim 2 Hasan Rustu Kutlu 1
Lyoung Hyo Kim 2 A. Kuwano 1
M. C. Kim 1 H. Kuwayama 5
M. H. Kim 7 T. Kuwayama 1
M. J. Kim 1 Ewa Kuźnicka 1
M. K. Kim 5 E. Kuźnicka 1
M. S. Kim 1 Y. Kuzuya 1
M. Y. Kim 1 J. H. Kwag 1
Meing Joong Kim 1 Jung-Hoon Kwag 2
Min Ji Kim 4 B. O. Kwak 3
Min-Kook Kim 2 H. S. Kwak 20
Min-Kyung Kim 1 H.S. Kwak 1
Min-Su Kim 2 Hae Soo Kwak 1
Mingoo Kim 3 Hae-Soo Kwak 5
Minji Kim 1 I. Kwak 1
Minsu Kim 2 W. S. Kwak 11
Myung Hoo Kim 3 Wan Sup Kwak 6
Myung-Jick Kim 4 Wan-Sup Kwak 1
N. C. Kim 2 Wansup Kwak 2
N. K. Kim 3 Yong-Chul Kwak 1
N. S. Kim 3 Youn Sig Kwak 1
N.-S. Kim 2 Hyung Jun Kwak 3
Na Na Kim 1 Woori Kwak 2
Nam Kuk Kim 1 N. B. P. Kwinten 1
Nam-Hyung Kim 4 C. H. Kwon 5
Nam-Kuk Kim 4 E. G. Kwon 5
O. H. Kim 2 Eun Jung Kwon 5
Oun-Hyun Kim 1 Eung Gi Kwon 6
S. Kim 9 H. J. Kwon 5
S. A. Kim 1 H. S. Kwon 1
S. B. Kim 11 Hyuk Sin Kwon 1
S. C. Kim 13 I. H. Kwon 1
S. D. Kim 3 I. K. Kwon 8
S. G. Kim 1 In Hyuk Kwon 2
S. H Kim 2 Jae-Chul Kwon 1
S. H. Kim 13 K. Kwon 1
S. J. Kim 5 M. S. Kwon 2
S. K. Kim 5 Mi Kwon 2
S. M. Kim 1 Mo Sun Kwon 2
S. O. Kim 1 O. S. Kwon 15
S. W Kim 1 O.S. Kwon 2
S. W. Kim 24 Seulemina Kwon 1
S.-I. Kim 1 Y. M. Kwon 1
S.J. Kim 1 Y. S. Kwon 1
Sam Churl Kim 7 Dae-Jin Kwon 1
Sam Su Kim 1 Deug-Nam Kwon 2
Sang Hoon Kim 2 Eung-Gi Kwon 1
Sang Woo Kim 2 G. T. Kwon 1
Sang Wook Kim 1 Gyoo Taik Kwon 1
Sang-Hwan Kim 1 H. Kwon 1
Sang-Wook Kim 3 Hana Kwon 2
Seokjoong Kim 1 Hyunchul Kwon 1
Seon Woo Kim 1 Ill Kyong Kwon 1
Seon-Ho Kim 6 Inhyuk Kwon 2
Seon-Woo Kim 1 Jeongwoo Kwon 1
Seong-Kon Kim 1 Ki Moon Kwon 1
Seung Chang Kim 2 Ki Mun Kwon 1
Seung-Hwan Kim 1 Moosik Kwon 1
Si Dong Kim 1 N. H. Kwon 2
Si-Dong Kim 1 S. H. Kwon 2
SiDong Kim 12 Seong Min Kwon 1
So Seob Kim 1 Taehyung Kwon 1
So-Hee Kim 1 W. B. Kwon 1
So-Young Kim 1 Woo-Sung Kwon 1
Song-Hee Kim 2 Y. A. Kwon 1
Soo-Ki Kim 3 Yong-Soo Kwon 1
Su-Mi Kim 1 Young-jun Kwon 2
Sue Kim 2 Yoon Chul Kye 1
Sujin Kim 1 S. C. Kyriakis 2
Sun-Gyu Kim 1 Jitka Kyselova 2
Sung Hoon Kim 1 T. Kyuma 2
Sung Woo Kim 8 F. K캇sa 1

AJAS

Impact Factor: 1.664(Q2)
SJR: 0.67(Q1)
Print ISSN: 1011-2367
Online ISSN: 1976-5517Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2020 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Close layer
prev next