Asian-Australas J Anim Sci. Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Hakhyun Ka 7 S. Kim 9
Sojeong Ka 1 S. A. Kim 1
H. Kaba 1 S. B. Kim 11
Güzin Kaban 1 S. C. Kim 13
A. K. M. A. Kabir 1 S. D. Kim 3
M. H. Kabir 1 S. G. Kim 1
R. K. Kadariya 1 S. H Kim 2
H. N. Kadarmideen 1 S. H. Kim 13
I. T. Kadim 5 S. J. Kim 5
I. Kadim 1 S. K. Kim 5
Yukiya Kadota 1 S. M. Kim 1
H. Kadowaki 1 S. O. Kim 1
Hiroshi Kadowaki 1 S. W Kim 1
K. Kaeoket 2 S. W. Kim 24
C. Kaewkunya 1 S.-I. Kim 1
K. Kaewsomprasong 1 S.J. Kim 1
S. Kaewsuwan 1 Sam Churl Kim 3
C. Kaewtapee 1 Sam Su Kim 1
W. Kaewwongsa 1 Sang Hoon Kim 2
K. Kagiyama 1 Sang Woo Kim 2
K. Kagota 1 Sang Wook Kim 1
A. K. Kahi 1 Sang-Hwan Kim 1
R. S. Kahlon 3 Sang-Wook Kim 3
L. P. Kahn 1 Seokjoong Kim 1
Lewis P. Kahn 1 Seon Woo Kim 1
Danial Kahrizi 1 Seon-Ho Kim 6
M. Kai 1 Seon-Woo Kim 1
Yasuko Kai 1 Seong-Kon Kim 1
Y. Kai 1 Seung Chang Kim 2
Z. Kaikawa 1 Seung-Hwan Kim 1
Peng Kaisong 1 Si Dong Kim 1
R. J. Kaitho 1 Si-Dong Kim 1
Y. Kaji 2 SiDong Kim 9
Y. Kajihara 2 So Seob Kim 1
H. Kajikawa 1 So-Young Kim 1
Masahiro Kajita 3 Song-Hee Kim 2
G. Kakani 1 Soo-Ki Kim 1
A. M. V. Kakengi 1 Su-Mi Kim 1
M. L Kaker 1 Sue Kim 2
M. L. Kaker 1 Sujin Kim 1
R. Kakizawa 1 Sun-Gyu Kim 1
K. Kaku 3 Sung Hoon Kim 1
G. I. Kalachnyuk 1 Sung Woo Kim 6
V. H. Kalbande 3 Sung-Sam Kim 4
Mehmet Kale 1 Sung-Woo Kim 2
M. Kaliber 1 Sung-Youn Kim 1
Hatice Kalkan 1 Sungwoo Kim 1
D. R. Kalorey 4 T. B. Kim 1
Dong Keun Kam 1 T. H. Kim 18
Dong K. Kam 1 T. I. Kim 1
H. Kamada 1 T. K. Kim 1
Hachiro Kamada 1 T. S. Kim 2
A. H. M. Kamal 4 T. W. Kim 1
Adem Kamalak 4 T.-H. Kim 2
A. Kamalzadeh 2 Tae Hun Kim 3
G. M. Kamande 1 Tae Il Kim 3
A. Kamarianos 1 Tae Min Kim 1
Yasuhiro Kamata 1 Tae Sil Kim 2
D. Kambarage 1 Tae-Hun Kim 10
H. E. M. Kamel 2 Tae-Suk Kim 1
Hossam E. M. Kamel 2 Tae-yung Kim 1
K. Kameoka 1 Teoan Kim 2
T. Kamijoh 1 W. Kim 3
M. Kamiya 1 W. H. Kim 1
Mitsuru Kamiya 1 W. K. Kim 3
S. Kamiya 1 W. T. Kim 3
Y. Kamiya 1 W. Y. Kim 16
Yuko Kamiya 2 Wan Young Kim 1
M. Kamiyoshi 1 Wanjae Kim 1
Y. Kamota 1 WanYoung Kim 1
Sukanya Kamphayae 1 Woo Hyun Kim 2
D N Kamra 1 Woonsu Kim 1
D. N. Kamra 12 Y. Kim 2
Devki Nandan Kamra 1 Y. G. Kim 10
Z. Kamran 2 Y. H. Kim 13
Y. Kanagawa 1 Y. I. Kim 5
Y. Kanai 2 Y. J. Kim 12
Kanchan 1 Y. K. Kim 7
S. Kanchanatawee 1 Y. W. Kim 3
S. Kanda 1 Y. Y. Kim 33
Shuhei Kanda 3 Yeong-Jung Kim 1
Akemi Kaneko 1 Yeun Wook Kim 2
O. Kaneko 1 Yong Sun Kim 2
T. Kaneko 1 Yong-Goo Kim 1
A. Kanengoni 1 Young Chul Kim 1
A. T. Kanengoni 2 Young Ha Kim 1
Arnold Tapera Kanengoni 1 Young Jun Kim 6
B. S. Kang 4 Young-Hoon Kim 2
Bo Seok Kang 2 Young-Il Kim 1
Bo-Ra Kang 1 Youngil Kim 2
C. W. Kang 21 Younyoung Kim 3
C.W. Kang 1 Yun Ji Kim 1
Chang Won Kang 2 Yunje Kim 1
Chang-Gie Kang 1 Ah-Ra Kim 1
Chung-boo Kang 1 B. Kim 2
D. H. Kang 1 Bae Young Kim 1
D. K. Kang 2 Beob Gyun Kim 1
D.-K. Kang 2 Bong Soo Kim 1
Dae-Kyung Kang 4 Byeong Ock Kim 1
Geun-Ho Kang 5 Byong-Wan Kim 2
H. K. Kang 3 Byoung-Chul Kim 1
H. S. Kang 9 Byung Ock Kim 1
H. W. Kang 1 C. J. Kim 1
H. Y. Kang 1 C. M. Kim 2
Hye Kyeong Kang 3 Chang-H. Kim 1
Hyeok Joong Kang 2 Chul-Wook Kim 1
Hyun Sung Kang 1 D. Kim 1
Hyun-Soek Kang 1 D. M. Kim 1
Hyun-Sook Kang 1 Dae-Won Kim 1
J. O. Kang 4 Daewon Kim 1
Jee Hyun Kang 2 Dong Hyeon Kim 2
Jung Taek Kang 1 Dong Soo Kim 1
Jung-Ha Kang 4 Doo-Wan Kim 1
K. Kang 1 Duk Kyung Kim 1
K. R. Kang 1 Duk-Jung Kim 1
L. Kang 1 Duk-Kyung Kim 2
M. H. Kang 2 Duk-Moon Kim 1
M. J. Kang 1 Eui-Soo Kim 1
Man-Jong Kang 6 Eun Ji Kim 1
Mingu Kang 1 Eun Kyung Kim 2
Ok-Deuk Kang 3 Eun T. Kim 2
P. Kang 3 Eunjong Kim 1
S. Kang 6 Girak Kim 1
S. H. Kang 1 H. D. Kim 2
S. J. Kang 2 H. K. Kim 8
S. K. Kang 6 Han Wool Kim 1
S. M. Kang 2 Hee Chan Kim 1
S. N. Kang 3 Hee-bal Kim 2
S. W. Kang 1 Hee-Sung Kim 1
S. Y. Kang 2 Heui-Soo Kim 1
Sang-Kee Kang 2 Hong Rye Kim 1
Se Won Kang 1 Hyeon-Jeong Kim 1
Seoc-Mo Kang 1 Hyeongmin Kim 1
Su Won Kang 1 Hyeun Bum Kim 2
Su-Won Kang 1 Hyeunkyu Kim 1
Sun Moon Kang 5 Hyun-Il Kim 1
Sun-Young Kang 1 Hyun-Ji Kim 2
Sung Keun Kang 2 Hyun-Wook Kim 2
T. H. Kang 2 Hyunook Kim 1
T. S. Kang 2 I. B. Kim 6
Tae-Young Kang 1 Ill Young Kim 1
W. Kang 1 In H. Kim 1
W. S. Kang 2 In Seon Kim 1
Xiangtao Kang 1 J. Kim 2
Yang Su Kang 2 J. N. Kim 1
Yang-Su Kang 1 J. W. Kim 8
Yong Jin Kang 1 Jae Yeong Kim 1
Yufan Kang 1 Jaemin Kim 2
Bo-Seok Kang 1 Jeong Hoon Kim 1
Chang-Won Kang 1 Ji-Ho Kim 1
Geun Ho Kang 4 Ji-Hyang Kim 1
Geunho Kang 1 Ji-Yung Kim 1
H. J. Kang 3 Jihee Kim 1
Hee Seol Kang 1 Jimin Kim 2
Hyun-sung Kang 1 Jin Soo Kim 1
J. H. Kang 1 Jin-Hyoung Kim 2
Jae Ku Kang 1 Jin-Koo Kim 2
Jinhe Kang 2 Jin-Kyoo Kim 1
Jun-Mo Kang 2 Jin-nam Kim 1
Jung-Taek Kang 1 Jin-Woo Kim 1
Jungsun Kang 1 Jong Gug Kim 1
Kook Hee Kang 1 Jong Hyuk Kim 5
Min-Soo Kang 2 Jong N. Kim 1
Ping Kang 2 Jong-Hyun Kim 1
Seoknam Kang 1 Jun Kim 1
Seung Ha Kang 1 K. Kim 3
Suk-Nam Kang 2 Kang-woong Kim 2
Sun-Moon Kang 1 Kee-Hong Kim 1
Sungchhang Kang 1 Keun-Jung Kim 1
Sungki Kang 1 Ki Y. Kim 2
W. J. Kang 6 Ki-Hyun Kim 2
J. Kanjanapruthipong 10 Kwan Tae Kim 1
A. Kannan 2 Kwan-Woo Kim 1
T. Kanno 1 Kwang-Sik Kim 1
Chouemon Kanno 1 Kwondo Kim 1
Vinod K. Kansal 2 Kyu-Bong Kim 1
J. Kantanen 1 Min Kim 1
U. Kanto 2 Min Jeong Kim 2
Suman Kapila 1 Min Ju Kim 1
Nurcan Karslioglu Kara 1 Min Seong Kim 1
Cagdas Kara 1 Min-Kyu Kim 1
Kemal Karabağ 1 Minjeong Kim 2
I. R. Karabaliev 1 Minju Kim 1
A. Karabulut 1 Minseok Kim 2
Ali Karabulut 2 MinSeok S. Kim 2
H. Karaca 2 Moon Chan Kim 1
B. Karacaören 1 Myonghwa Kim 1
Serap Goncu Karakok 1 N. J. Kim 1
X. Karamanlis 1 Na Yeon Kim 1
Santhosh Karanth 1 Nam Hyung Kim 1
M. Karaoğlu 1 Nam Young Kim 3
M. Karao휓lu 2 Nam-Young Kim 2
Y. Karasawa 4 Nara Kim 1
D. Karasawa 2 Oanh Thi Phuong Kim 1
J. Karashima 1 S. I. Kim 1
M. Karatepe 1 Sang Bum Kim 1
H. Karatzias 1 Sang Hyun Kim 1
M. J. Karim 1 Sang-Jin Kim 1
R. Karim 1 Sang-Woo Kim 1
S. A. Karim 8 Sangwoo Kim 1
A. Karimi 1 Se Eun Kim 2
S. Karimi 1 Sejeong Kim 3
S. Karita 4 Seok-Ho Kim 2
Shuichi Karita 1 Seong Jin Kim 1
J. N. Kariuki 1 Seongjin Kim 1
Ni Wayan Kurniani Karja 1 Seung-Chang Kim 1
Taki Karlı 1 Seung-Hun Kim 1
L. Karlsson 1 Si Won Kim 5
A.B. Karnuah 1 Su Jin Kim 1
M. A. Karsli 1 Su-Hyun Kim 1
S. M. K. Karthickeyan 2 Suhkmann Kim 1
Kamal Karunagoda 1 Sun-Uk Kim 1
M. Karunakaran 1 Sung Chan Kim 1
K. Karunanithi 1 Sung Il Kim 1
Małgorzata Karwowska 1 Sung-Bok Kim 1
I Wayan Kasa 2 Sung-Hoon Kim 1
I. W. Kasa 2 T. Kim 1
K. Kasai 1 T. J. Kim 1
T. Kashima 1 Tae Hwan Kim 1
N. Kashyap 1 Tae-Ik Kim 1
M. Kaske 1 Won Ho Kim 1
H. Kassim 10 Won Seob Kim 2
N. N. Kasturiwale 1 Won Young Kim 1
Hirotaka Kasuya 1 Y. C. Kim 1
S. R. Kata 1 Y. M. Kim 1
K. Kataoka 1 Y. S. Kim 9
M. C. Kataria 1 Y. Y Kim 3
R. S. Kataria 1 Y.-S. Kim 1
K. Katayama 3 Yangha Kim 2
Masafumi Katayama 1 Yeon-Hwa Kim 2
S. Katayama 1 Yeong Ji Kim 2
Kazunori Katayama 2 Yoo Yong Kim 3
P. Kathiravan 1 Yoon-Seok Kim 1
D. S. Katiyar 1 You-Sam Kim 2
R. C. Katiyar 7 Youn Chil Kim 1
C. L. F. Katiyatiya 1 Young June Kim 1
D. Kato 1 Young-Sin Kim 1
K. Kato 1 YoungHwa Kim 1
M. Kato 1 Yuan H. Brad Kim 2
S. Kato 5 Nguyen Thi Kim Dong 1
Seishiro Kato 1 Abiliza E. Kimambo 2
Seiyu Kato 1 C. V. Kimberling 2
B. S. Katoch 1 K. Kimora 1
K. Katoh 8 A. Kimura 1
Kazuo Katoh 6 K. Kimura 5
S. Katole 1 Koji Kimura 1
R. Katsuki 1 N. Kimura 1
M. Katsumata 2 S. Kimura 1
H. Katsumata 2 F. Kimura 1
T. Katsuta 1 Takashi Kina 1
Tomohiro Katsuta 2 J. R. King 1
Kumar Katya 3 M. R. King 1
R. G. Kauffman 2 R. D. King 1
Daljeet Kaur 1 R. H. King 4
H. Kaur 2 Amit Kini 1
J. Kaur 1 Kazuhide Kinjo 1
R. Kaur 1 K. Kino 1
S. P. Kaur 1 A. Kinoshita 1
Simarjeet Kaur 2 K. Kinoshita 2
Harjit Kaur 5 G. Ravi Kiran 1
Ravneet Kaur 1 B. Kiranadi 2
R. Kausar 1 K. Kirchnerova 1
S. Kaushal 4 Kemal Kırıkçı 1
J. R. Kaushal 2 F. Kırkpınar 2
S. J. Kaushik 1 Figen Kirkpinar 2
Ravinder Kaushik 1 R. N. Kirkwood 1
A. Kawabata 1 K. Kirubanath 1
T. Kawabata 1 P. Kisac 1
K. Kawabe 4 T. Kiselyova 1
Kotaro Kawabe 2 F. Kishi 1
H. Kawachi 1 Tetsuya Kishi 4
S. Kawahara 3 T. Kishimoto 1
Takayoshi Kawahara 1 L찼szl처 Kiss 1
Satoshi Kawahara 2 K. Kita 20
M. Kawai 4 Kazumi Kita 5
Yasushi Kawai 1 Hitoshi Kitagawa 1
Y. Kawakita 2 M. Kitagawa 1
Kenji Kawamata 1 C. Kitamura 2
Satoshi Kawaminami 1 N. Kitamura 1
N. Kawamoto 1 T. Kitayama 1
Y. Kawamoto 6 Haruki Kitazawa 1
Yasuhiro Kawamoto 4 Osamu Kitazume 1
O. Kawamura 7 K. Kitsutaka 1
T. Kawamura 1 M. R. Kiyanzad 3
Tadashi Kawamura 1 R. Kiyohara 1
Y. Kawamura 1 D. Kiyota 1
Osamu Kawamura 1 K. Kiyothong 2
Yukio Kawamura 1 Mustafa Kizilsimsek 2
S. Kawanabe 2 G. Klautschek 1
R. Kawashima 5 Katarzyna Kleczek 1
T. Kawashima 3 D. O. Kleemann 1
Tomoyuki Kawashima 1 David O Kleemann 2
H. Kaya 1 J. Klein 1
횥. Kaya 1 C. E. Van't Klooster 1
Mükerrem Kaya 1 Anna-Maria Klünter 2
T. Kayaba 1 V. Kmet 2
R. Kayama 1 Mladen Knežević 1
Autchara Kayan 1 C. D. Knight 2
횜. Kaynar 1 Chris Knight 2
R. Kazama 1 L. Knott 1
Meng-Wei Ke 1 Dong woo Ko 1
Yang Ke 1 Eun-Jung Ko 1
Habtamu T. Keba 1 Gyung-Yong Ko 1
Jimmy T. Keeton 2 H. J. Ko 3
Chen Kefei 2 Jong Y. Ko 1
X. Kehe 1 Jong-Youl Ko 2
Ouyang Kehui 1 K. B. KO 1
D. H. Keisler 1 K. H. Ko 1
Gurhan Keles 2 M. S. Ko 3
F. Kelliher 1 Moon-Suck Ko 1
S. J. Kemp 1 S. Y. Ko 3
T. A. T. G. van Kempen 2 Y. Ko 11
T. J. Kempton 1 Y. D. Ko 10
G. A. Kennedy 3 Y. G. Ko 4
John J. Kennelly 1 Y. H. Ko 6
J. J. Kennelly 7 Y. K. Ko 1
P. R. Kenyon 3 Yeoung Gyu Ko 1
B. Keohavong 1 Yeoung-Gyu Ko 6
Chattouphone Keokhamphet 1 Young-Hyun Ko 2
Soukanh Keonouchanh 1 I. H. Ko 1
J. F. Keown 1 J. Y. Ko 5
M. S. Kerley 1 Jung-Jae Ko 1
H. Kermanshahi 1 Na-Young Ko 1
Elisandra Lurdes Kern 2 Sungho Ko 2
Naděžda Kernerová 1 T. G. Ko 3
D. V. Kerr 2 Tae Hyun Ko 1
K. L. Kerrisk 5 Yong Ko 1
C. Kerth 1 M. Koba 3
D. J. Kerton 1 E. Kobayashi 1
R. C. Keshri 1 Eiji Kobayashi 2
캅smail Keskin 1 Ikuo Kobayashi 1
Mohamed Ketta 1 S. Kobayashi 6
B. R. Keum 1 Y. Kobayashi 12
Neelam Kewalramani 1 Yasuo Kobayashi 4
Mohammad Mehedi Hasan Kha 1 H. Kobayashi 1
Khadiga 1 Ryoko Kobayashi 1
F. Khajali 1 Suguru Kobayashi 1
Fariborz Khajali 1 T. Kobayashi 6
J. M. Khajarern 1 Jin Kobayasi 1
S. Khajarern 1 Fisun Koc 1
A. Khaksefidi 1 Seval Bahadir Koca 1
S. Khalaji 1 Veli Kocaman 2
F. A. Khali 1 S. Kochapakdee 6
B. Khalili 4 A. Kocher 2
H. Khalili 2 S. A. Kocherginskaya 1
T. Khaliq 1 M. Koci 1
A. Khalique 2 Koesnandar 1
Boualam Khamlome 1 A. Koga 2
Trisadee Khamlor 1 M. Koga 1
S. Khampa 4 O. Koga 3
B. Khamseekhiew 1 K. C. Koh 1
A. Khan 1 Kyung Chul Koh 1
A. D. Khan 2 Myung Jae Koh 1
A. G. Khan 13 T. S. Koh 2
D. R. Khan 1 Daeyoung Koh 1
H. M. Khan 1 C. Kohda 1
I. Q. Khan 1 K. Kohira 1
K. Khan 1 K. Kohzaki 1
M. A. Khan 10 Y. Koijima 1
M. A. A. Khan 2 S. Koike 1
M. A. S. Khan 2 Satoshi Koike 2
M. Ajmal Khan 12 Y. Koike 1
M. F. Khan 2 N. Koizumi 1
M. I. Khan 2 T. Koizumi 1
M. L. Khan 1 Z. Kojia 1
M. Q. Khan 1 E. Kojima 1
M. S. Khan 11 T. Kojima 2
M. S. R. Khan 1 Y. Kojima 2
M. Y. Khan 7 Yoichi Kojima 1
M. Z. Khan 1 Zuikou Kojiya 1
M.Ajmal Khan 1 V. Kolaneci 1
Nazir Ahmad Khan 1 O. A. Kolawole 1
R. I. Khan 2 A. Kolesarova 1
R. N. Khan 5 A. P. Kolte 2
R. U. Khan 1 H. Komaki 1
S. Khan 1 M. Komatsu 2
S. A. Khan 6 Megumi Komatsu 1
Sarzamin Khan 2 Natsumi Komatsu 1
T. M. Khan 1 A. P. Kominakis 1
U. N. Khan 1 Sonomi Komiyama 1
Z. I. Khan 1 S. K. Kommera 1
Zafar Iqbal Khan 1 S. Komolvanich 5
J. R. Khan 2 D. M. Komwihangilo 1
K. N. M. Khan 1 Małgorzata Konarska 1
M. J. Khan 5 Y. Konca 2
M. Sajjad Khan 1 Yusuf Konca 1
Muhammad Ajmal Khan 1 N. Kondaiah 1
Muhammad Issa Khan 3 Makoto Kondo 5
R. C. Khanal 4 S. Kondo 1
Z. H. Khandaker 3 T. Kondo 2
M. A. M. Y. Khandoker 1 S. Kondracki 1
M. A. M. Yahia Khandoker 3 Byungwhi C. Kong 1
D. N. Khang 1 C. S. Kong 3
Duong Nguyen Khang 2 H. S. Kong 9
S. Khanna 1 Hong Sik Kong 4
A. S. Khanna 3 Hong-Sik Kong 3
S. K. Khar 1 Hyeonmin R. Kong 1
K. Khate 1 I. G. Kong 1
N. Khateri 1 I. K. Kong 1
A. Siti Khatijah 1 J. J. Kong 1
Bhuwan Khatri 1 L. J. Kong 2
V. K. Khatta 1 Li-juan Kong 3
H. M. Khattab 2 X. F. Kong 4
F. M. Khattak 1 Xiangfeng Kong 2
Farina Khattak 1 Xianghao Kong 3
H. Khatun 1 C. Kong 5
M. Mahfuza Khatun 1 Ping Kong 2
Marzina Khatun 1 Daovy Kongmanila 1
"H," Khazali 1 K. Kongroi 1
H. Khazali 3 K. Kongweha 1
P. Khejornsart 2 S. Konishi 1
W. K. Kheng 1 R. Konishi 1
K. S. Khera 1 M. Konjacic 1
A. Khezri 1 T. Konno 1
D. W. Khire 1 Hiroichi Kono 2
Y. J. Kho 1 G. A. Kontopidis 1
D. V. A. Khoa 1 B. S. Koo 1
A. E. Kholif 2 Bon Chul Koo 1
A. M. Kholif 2 Deog-Bon Koo 2
S. M. Kholif 1 Ok Jae Koo 2
Chou Khong 1 Ok-Jae Koo 1
A. Koohi Khor 1 B. C. Koo 1
G. R. Khorasani 1 Do Yoon Koo 2
B. Khorrami 1 K. Kook 4
M. Khorvash 1 Nunyarat Koomkrong 1
Sanaz Khosravi 1 S. Koonawootrittriron 5
H. Khosravinia 3 Skorn Koonawootrittriron 4
Waroon Khota 1 W. J. Koops 1
A. Khuntia 1 K. R. Koots 1
J. Shine Khuu 1 N. K. Kopparapu 2
K. S. Ki 6 G. Koptopoulos 1
Kwang Seok Ki 5 J. P. Korde 1
Byeong Seong Ki 1 S. Korkhuntot 1
E. Kiarie 1 R. Korpraditsakul 1
Lucyna Kibała 1 K. Kosaka 2
A. Kibon 1 S. Kosaka 1
A. C. Kibor 1 T. Kosako 2
S. S. Kibria 3 M. Köse 1
K. Kida 1 U. Koshimizu 1
M. T. Kidd 1 Vappu Kossila 1
G. C. Kifaro 2 M. Kosugiyama 2
C. Kijora 1 Saber Kotb 1
Suwanna Kijparkorn 1 E. A. Kotby 1
T. Kikishima 1 M. D. Kothekar 1
C. Kikuchi 1 Nikolaos Kotrotsios 1
K. Kikuhara 2 T. Kouketsu 1
D. Y. Kil 9 Ivan B. Koura 1
Dong Yong Kil 5 K. Koutsotolis 1
A. Kılıç 1 H. Koyama 1
İ Kılıç 1 M. Koyuncu 1
Ilker Kilic 1 Mehmet Koyuncu 1
Ü. Kılıç 2 J. Kozák 1
B. C. Kim 12 T. Kozakai 2
B. G. Kim 16 Takaharu Kozakai 1
B. K. Kim 3 Karolina Kozań 1
B. M. Kim 1 F. Ko챌 1
B. S. Kim 2 M. Kraidees 1
B. W. Kim 8 M. S. Kraidees 8
B. Y. Kim 1 M. S. Al- Kraidees 1
Bong-Ki Kim 1 S. Kraiprayoon 1
Byeong Woo Kim 2 Agata Krawczyńska 1
Byeong-Woo Kim 3 K. Kreausukon 1
Byeongwoo Kim 1 G. L. Krebs 3
Byung-ki Kim 2 M. Kreuzer 2
C. Kim 2 Michael Kreuzer 1
C. -H. Kim 5 R. T. Kridli 6
C. D. Kim 5 Rami T. Kridli 2
C. H. Kim 8 A. Kriek 1
C. I. Kim 1 U. Krishnamoorthy 2
C. K. Kim 3 S. K. Kritas 3
C. S. Kim 4 F. Krol-Kramer 1
C. W. Kim 3 P. Krongyuti 1
C. Y. Kim 1 J. A. Kruk 2
C.-H. Kim 6 Zbigniew A. Kruk 1
Chang-Hyun Kim 6 E. Krupa 2
Chang-Won Kim 1 Z. Krupová 2
Cheol-ho Kim 1 N. Krutthai 1
Chi N. Kim 1 Nuttawut Krutthai 1
Chong-min Kim 2 T. Ksiksi 1
Chul Wook Kim 5 Bum Seung Ku 1
Chung Hui Kim 1 Hsiao-Che Ku 1
D. A. Kim 11 Jaeul Ku 1
D. H. Kim 16 M. B. Ku 1
D. K. Kim 1 Juan Carlos Ku-Vera 1
D. S. Kim 4 P. Kuadsantia 1
D. W. Kim 6 D. Kubiak 1
D. Y. Kim 4 K. Kubo 1
D.-I. Kim 1 T. Kubo 1
Dae-Jung Kim 2 Y. Kubo 1
Daejung Kim 1 C. Kubota 1
Do Hyung Kim 3 T. Kubota 1
Do-Hyung Kim 2 Satoko Kubota 2
Dong Chul Kim 1 O. Kucuk 1
Dong Hun Kim 1 Kamil Küçükyılmaz 3
Dong Hyun Kim 1 H. Kudo 5
Dong Kyun Kim 1 T. Kudo 1
Dong Woon Kim 2 L. A. Kuehn 1
Dong-Ho Kim 1 C. N. Kufli 1
Dong-Hoon Kim 1 T. Kuhara 2
Dong-Hun Kim 2 K. Kuk 1
Dong-Kyu Kim 1 T. V. Kuklenko 1
Dong-Wook Kim 1 S. Kum 1
Dong-Woon Kim 1 H. Kumagai 7
E. H. Kim 1 Hajime Kumagai 3
E. J. Kim 3 S. Kumai 1
E. K. Kim 1 K. Kumanan 1
E. S. Kim 5 T. Kumao 1
E. T. Kim 4 "P. Sarkar, H." Kumar 1
Eun J. Kim 1 "Vijaya, A." Kumar 1
Eun Joong Kim 2 A. Kumar 4
Eun Mi Kim 1 Anil Kumar 3
Eun Sung Kim 2 B. Kumar 1
Eun Tae Kim 3 B. V. Sunil Kumar 1
Eun Young Kim 3 Ch. Vijaya Kumar 2
Eun-Hee Kim 1 Davendra Kumar 1
Eun-Jib Kim 1 Devendra Kumar 1
Eunmi Kim 1 Dhirendra Kumar 1
G. D. Kim 3 Dinesh Kumar 3
G. M. Kim 3 Harendra Kumar 1
G. R. Kim 1 K. Vinaya Kumar 1
G. W. Kim 2 M. N. A. Kumar 1
Geun-Bae Kim 1 M. Ravi Kumar 2
Gil Ah Kim 1 Manish Kumar 3
Gwi Man Kim 1 N. Kumar 1
H. B Kim 1 Neeraj Kumar 1
H. B. Kim 5 Nishant Kumar 1
H. C. Kim 7 P. Kumar 2
H. G. Kim 1 Pavan Kumar 2
H. H. Kim 3 Pushpendra Kumar 10
H. J. Kim 19 R. Kumar 1
H. R. Kim 2 R. R. Kumar 2
H. S. Kim 37 Ramesh Kumar 1
H. U. Kim 3 Ravindra Kumar 5
H. W. Kim 1 S. Kumar 5
H. Y. Kim 1 S. T. Bharani Kumar 1
H.-S. Kim 1 Sandeep Kumar 1
H.J. Kim 1 Sanjay Kumar 2
Hak Kyu Kim 1 Subodh Kumar 1
Heebal Kim 24 Sushil Kumar 1
Hoi Yun Kim 1 Vijay Kumar 1
Hoi-Yun Kim 1 Ajeet Kumar 1
Huen Suk Kim 1 Alip Kumar 1
Hye-Min Kim 3 C. Basavanta Kumar 1
Hye-Sun Kim 1 H. Kumar 1
Hyeon Jeong Kim 5 M. Kumar 4
Hyeon T. Kim 2 Puneet Kumar 1
Hyeong Cheol Kim 5 Sachin Kumar 1
Hyo Sun Kim 1 Sanjeev Kumar 2
Hyojin Kim 1 Satish Kumar 1
HyoYoung Kim 2 Sunil Kumar 3
Hyun Kim 3 Vinod Kumar 1
Hyun J. Kim 2 V. R. Kumarasuntharam 1
Hyun Jin Kim 3 Pradeep Kumarawadu 1
Hyun Joo Kim 6 A. Kumaresan 2
Hyun-Cheol Kim 1 Priyanka Kumari 2
Hyun-Jong Kim 1 N. Kumase 1
Hyun-Joo Kim 2 Tanavadee Kumchoo 1
Hyun-jue Kim 1 K. Kume 1
Hyung-Min Kim 1 S. Kume 12
I. Kim 1 Shinichi Kume 1
I. C. Kim 1 Lee Yuan Kun 1
I. H. Kim 73 Qian Kun 1
I. S. Kim 4 A. Kunavongkrit 1
I.H. Kim 2 S. S. Kundu 1
Il Suk Kim 2 Ming-Shung Kung 1
Il-Hoi Kim 1 Sajee Kunhareang 1
Il-Suk Kim 4 Y. Kuninishi 1
In Ho Kim 3 P. J. G. Kunju 1
Inae Kim 1 P. J. Geroge Kunju 1
Inho Kim 1 M. Kuno 1
J. B. Kim 4 C. F. Kuo 1
J. D. Kim 32 Chung-Yi Kuo 2
J. E. Kim 3 Feng-Jui Kuo 1
J. G. Kim 6 Hsin-Mei Kuo 1
J. H. Kim 70 T. Y. Kuo 1
J. I. Kim 1 Y. H. Kuo 1
J. J. Kim 5 Hsiao-Yun Kuo 1
J. K. Kim 3 Hsiu-Lan Kuo 2
J. M. Kim 5 K. Kuramoto 1
J. S. Kim 6 M. Kuran 1
J. T. Kim 3 C. K. Kurar 2
J. U. Kim 1 K. Kurata 3
J. Y. Kim 12 I. Kurauchi 1
J.-D. Kim 1 Yasuko Kuribayashi 1
J.-H. Kim 2 M. Kurihara 5
J.-J. Kim 16 Mitsunori Kurihara 1
J.J. Kim 1 Zyunichi Kuriwaki 1
Jae Yeon Kim 1 N. V. Kurkure 4
Jae Young Kim 1 E. Kurnianto 8
Jae-Hwan Kim 6 Edy Kurnianto 2
Jae-Joon Kim 1 A. Kuroda 1
Jae-Myeoung Kim 1 K. Kuroda 1
Jae-Woo Kim 2 Kengo Kuroda 1
Je-Hun Kim 1 Kazuhiko Kurogi 1
Jee-Yeon Kim 1 T. Kuroki 1
Jeong-Dae Kim 8 Y. Kuroki 1
Jeong-Hoon Kim 4 S. Kuroki 1
Jeong-Seon Kim 1 Y. Kurosawa 1
Ji Hye Kim 1 힇체kr체 Kurt 1
Ji Woo Kim 3 Firuze Kurtoglu 1
Ji-Hye Kim 1 Varol Kurtoglu 1
Ji-hyun Kim 1 L. G. Kuruppu 1
Jin Hoi Kim 1 L. R. Kurwijila 1
Jin Man Kim 2 H. S. Kushwah 1
Jin Wook Kim 6 N. T. Kusina 1
Jin-Hoi Kim 4 S. Kusuhara 1
Jin-Soo Kim 1 T. Kusuhara 1
Jinsung Kim 1 N. Kusumorini 1
Jong Bok Kim 2 S. Kusza 2
Jong Duk Kim 1 A. Kuwano 1
Jong Geun Kim 5 H. Kuwayama 5
Jong Hyeong Kim 1 T. Kuwayama 1
Jong Hyun Kim 1 Ewa Kuźnicka 1
Jong Joo Kim 3 E. Kuźnicka 1
Jong Nam Kim 1 Y. Kuzuya 1
Jong Seol Kim 1 J. H. Kwag 1
Jong-Bok Kim 1 Jung-Hoon Kwag 2
Jong-Dae Kim 1 B. O. Kwak 3
Jong-Hyeong Kim 1 H. S. Kwak 20
Jong-Joo Kim 19 H.S. Kwak 1
Jong-Seok Kim 1 Hae Soo Kwak 1
Jong-Yeon Kim 1 Hae-Soo Kwak 5
Jongbok Kim 3 I. Kwak 1
JongJoo Kim 2 W. S. Kwak 11
Jun Ho Kim 3 Wan Sup Kwak 2
Jun-Mo Kim 1 Wan-Sup Kwak 1
Jung-Eun Kim 1 Wansup Kwak 2
K. H. Kim 26 Yong-Chul Kwak 1
K. I. Kim 1 Hyung Jun Kwak 3
K. J. Kim 3 Woori Kwak 2
K. S. Kim 11 N. B. P. Kwinten 1
K. T. Kim 1 C. H. Kwon 5
K. W. Kim 1 E. G. Kwon 5
K.-S. Kim 6 Eun Jung Kwon 5
Keehyuk Kim 1 Eung Gi Kwon 5
Ki-Yong Kim 2 H. J. Kwon 5
Kwan Suk Kim 2 H. S. Kwon 1
Kwan-Suk Kim 7 Hyuk Sin Kwon 1
Kyoung Hoon Kim 5 I. H. Kwon 1
Kyoung-Duck Kim 2 I. K. Kwon 8
Kyoung-Hoon Kim 2 In Hyuk Kwon 1
Kyu-Won Kim 1 Jae-Chul Kwon 1
L. H. Kim 2 K. Kwon 1
Lyoung Hyo Kim 2 M. S. Kwon 2
M. C. Kim 1 Mi Kwon 2
M. H. Kim 7 Mo Sun Kwon 2
M. J. Kim 1 O. S. Kwon 15
M. K. Kim 5 O.S. Kwon 2
M. S. Kim 1 Seulemina Kwon 1
M. Y. Kim 1 Y. M. Kwon 1
Meing Joong Kim 1 Y. S. Kwon 1
Min Ji Kim 3 Deug-Nam Kwon 2
Min Seok Kim 2 H. Kwon 1
Min-Kook Kim 2 Hana Kwon 1
Min-Kyung Kim 1 Ill Kyong Kwon 1
Min-Su Kim 2 Ki Moon Kwon 1
Mingoo Kim 3 Moosik Kwon 1
Myung Hoo Kim 3 N. H. Kwon 2
Myung-Jick Kim 4 S. H. Kwon 2
N. C. Kim 2 Seong Min Kwon 1
N. K. Kim 3 Taehyung Kwon 1
N. S. Kim 3 W. B. Kwon 1
N.-S. Kim 2 Y. A. Kwon 1
Na Na Kim 1 Yong-Soo Kwon 1
Nam Kuk Kim 1 Young-jun Kwon 2
Nam-Hyung Kim 3 Yoon Chul Kye 1
Nam-Kuk Kim 4 S. C. Kyriakis 2
O. H. Kim 2 T. Kyuma 2
Oun-Hyun Kim 1 F. K캇sa 1


ABOUT
SPECIALTIES
BROWSE ARTICLES
FOR AUTHORS AND REVIEWERS
Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul
08776, Korea   TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : jongkha@hotmail.com               

Copyright © 2017 by Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. All rights reserved.

Developed in M2community

Close layer
prev next